Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Soạn văn lớp 6

Soạn văn bài Số từ và lượng từ, SGK Ngữ văn 6 tập 1. Câu 1. Các từ được in đậm trong những câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào trong câu? Chúng đứng ở vị trí nào trong cụm từ và bổ sung ý nghĩa gì?

I. Số từ:

1. Các từ được in đậm trong những câu sau bổ sung ý nghĩa cho từ nào trong câu? Chúng đứng ở vị trí nào trong cụm từ và bổ sung ý nghĩa gì??

a. Hai: chàng; một trăm: ván, nệp; chín: ngà, cựa, hồng mao, đôi.

b. sáu: Hùng Vương.            

- Các từ được bổ nghĩa đều là những danh từ.

- Trong (a), bổ nghĩa về số lượng. Đứng ở trước danh từ.

- Trong (b), bổ nghĩa về thứ tự. Đứng ở sau danh từ.

2. Từ “đôi” trong câu a không phải là số từ mà là danh từ chỉ đơn vị.

3. Tìm thêm các từ có ý nghĩa khái quát và công dụng như từ đôi: cặp, tá, chục…

Vd: Một tá bút chì.

II. Lượng từ:

1. Nghĩa của các từ in đậm trong các câu dưới đây có gì giống và khác nghĩa của số từ:

Giống : cùng đứng trước danh từ.

Khác:

-Số từ: chỉ số lượng và thứ tự của sự vật.

- Lượng từ: chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật.

2. Xếp các từ in đậm nói trên vào mô hình cụm danh từ:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

t2

t1

T1

T2

s1

s2

 

các

 

hoàng tử

 

 

 

Những

kẻ

 

thua trận

 

Cả

mấy vạn

 

tướng lính, quân sĩ

 

 

III. LUYỆN TẬP:

1. Tìm số từ trong bài thơ sau. Xác định ý nghĩa của các số từ ấy:

- Một, hai, ba, năm: chỉ số lượng vì đứng trước danh từ và chỉ số lượng sự vật: canh, cánh.

- Bốn, năm: chỉ thứ tự vì đứng sau danh từ và chỉ thứ tự của sự vật: canh.

2. Các từ in đậm trong hai dòng thơ sau được dùng với ý nghĩa:

-Trăm, ngàn, muôn được dùng với ý nghĩa số từ chỉ số lượng nhiều, rất nhiều nhưng không chính xác.

3. Qua hai ví dụ sau, em thấy nghĩa của các từ “từng” và “mỗi” có gì khác nhau?

Giống nhau: tách  ra từng cá thể, từng sự vật.

Khác nhau:

- “Từng” vừa tách riêng cá thể, sự vật mang ý nghĩa lần lượt theo trình tự hết cá thể này đến cá thể khác, sự vật này đến sự vật khác.

-“Mỗi” chỉ sự tách riêng hẳn ra chứ không theo trình tự lần lượt.

4. Chính tả “Lợn cưới, áo mới”.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me