Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Soạn văn lớp 6

Soạn văn bài Cụm danh từ, SGK Ngữ văn 6 tập 1. Câu 1. Các từ ngữ in đậm trong câu sau bổ sung nghĩa cho những từ nào:

I. Cụm danh từ là gì?

1. Các từ ngữ in đậm trong câu sau bổ sung nghĩa cho những từ nào:

- Xưa: ngày

- Hai: có, vợ chồng

- ông lão đánh cá: vợ chồng.

- một: túp lều      

- nát trên bờ biển: túp lều

2. So sánh các cách nói sau đây rồi rút ra nhận xét về nghĩa của cụm danh từ so với nghĩa của một danh từ:

Nghĩa của các cụm danh từ phức tạp, cụ thể hơn so với nghĩa của danh từ.

Vd: danh từ (túp lều) với cụm danh từ (một túp lều) thì nghĩa của cụm danh từ sẽ cụ thể, chỉ chính xác được sự vật hơn.

3. Tìm một cụm danh từ:

Vd:

- Danh từ: Sông

- Cụm danh từ: Dòng sông Hồng.

Đặt câu: Dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa.

Nhận xét: Cụm danh từ hoạt động như một danh từ nhưng cụ thể hơn, đầy đủ hơn và nó cũng làm chủ ngữ trong câu.

II. Cấu tạo của cụm danh từ

1. Tìm các cụm danh từ trong các câu sau:

- Làng ấy, ba thúng gạo nếp, ba con trâu đực, ba con trâu ấy, chín con, năm sau, cả làng.

2. Liệt kê những từ phụ ngữ đứng trước và đứng sau danh từ trong các cụm danh từ trên.

- Các từ phụ ngữ đứng trước danh từ: cả, ba, chín.

- Các từ phụ ngữ đứng sau danh từ: ấy, nếp, đực, sau.

*Sắp xếp thành loại:

- Các phụ ngữ đứng trước:

+, Chỉ số lượng ước phỏng: cả

+,  Chỉ số lượng chính xác: ba

- Các phụ ngữ đứng sau:

+, Chỉ vị trí để phân biệt: ấy, sau.

+, Chỉ đặc điểm: đực, nếp.

3. Điền cụm danh từ vào mô hình:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

 t 2

t 1

T 1

T 2

s 1

s 2

 

 

 

 

 

 

Cả

 

ba

ba

ba

chín

 

thúng

con

con

con

 

làng

gạo

trâu

trâu

 

năm

làng

 

nếp

đực

 

 

sau

 

ấy

 

 

ấy

 

III. LUYỆN TẬP:

1. Tìm các cụm danh từ trong những câu sau:

a. một người chồng thật xứng đáng.

b. một lưỡi búa của cha.

c. một con yêu tinh ở trên núi, có nhiều phép lạ.

2. Mô hình cụm danh từ:

Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau

 t 2

t 1

T 1

T 2

s 1

s 2

 

Một

 

 

 

Một

 

 

Một

người

 

 

 

lưỡi

 

 

con

chồng

 

 

 

búa

 

 

yêu tinh

thật xứng đáng

 

của cha

 

ở trên núi, có nhiều phép lạ.

 

3.Tìm phụ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống:

- Cũ, ấy.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me