Trang chủ
Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Soạn Văn 6 - Kết nối tri thức

Soạn bài Bài tập làm văn trang 63, 64, 65, 66 sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6 tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống - Phần sau khi đọc

Câu 1 trang 66, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Do đâu khi làm bài tập làm văn, Ni-cô-la phải nhờ đến bố?

Lời giải:

Khi làm bài tập làm văn, Ni-cô-la phải nhờ đến bố vì:

- Bố Ni-cô-la thật sự rất khá và còn giỏi về tập làm văn. Các thầy giáo còn nói bố là cả một Ban-dắc.

- Bài tập làm văn cần viết dàn ý, có bố cục.

Câu 2 trang 66, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Vì sao bố Ni-cô-la lại tỏ ra sốt sắng giúp cậu con trai làm bài văn?

Lời giải:

Bố Ni-cô-la lại tỏ ra sốt sắng giúp cậu con trai làm bài văn vì: Trong khi bố đang yêu cầu Ni-cô-la chọn về người bạn thân nhất để miêu tả và bố sốt sắng muốn biết bạn thân nhất của con là ai, thì có người hàng xóm của bố nhấn chuông cửa. Ông Ble-đúc thích gây sự với bố, muốn cùng bố đánh cờ và tỏ ý muốn cùng bố làm bài tập làm văn giúp con.

Câu 3 trang 66, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Ai là người bạn thân nhất của cậu bé? Đó là điều cả bố của Ni-co-la và ông Ble-đúc cần phải biết khi muốn làm hộ bài tập làm văn. Vì sao vậy?

Lời giải:

- Ác-nhăng là người bạn thân nhất của cậu bé. Cả bố của Ni-co-la và ông Ble-đúc cần phải biết khi muốn làm hộ bài tập làm văn vì:  

+ Khi nói với bố, Ni-co-la kể ra nhiều tên những người bạn thân và chưa chọn được người bạn thân nhất.

+ Khi nói với ông Ble-đúc, Ni-co-la chưa kịp nói thì bố đã ngắt lời không kịp để cậu bé nói

Chính vì thế, cả hai người đều chưa biết được bạn thân nhất của cậu bé là ai.

Câu 4 trang 66, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Vì sao khi Ni-co-la đã kể ra nhiều người bạn thân của mình mà bố vẫn cảm thấy khó viết?

Lời giải:

Khi Ni-co-la đã kể ra nhiều người bạn thân của mình mà bố vẫn cảm thấy khó viết vì cậu bé có cả hàng đống bạn thân. Ni-co-la giới thiệu tất cả 6 bạn và bố đã ngạc nhiên, tròn mắt ra nhìn cậu bé.

Câu 5 trang 66, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tôi hiểu rằng bài tập làm văn của tôi thì tốt nhất tôi tự làm một mình - nhân vật trong câu chuyện rút ra kinh nghiệm như thế nào qua những gì đã xảy ra khi nhờ bố làm bài. Em có đồng ý với điều đó không? Vì sao?

Lời giải:

- Tôi hiểu rằng bài tập làm văn của tôi thì tốt nhất tôi tự làm một mình - nhân vật trong câu chuyện rút ra kinh nghiệm qua những gì đã xảy ra khi nhờ bố làm bài. Em đồng ý với ý kiến này.

- Vì chỉ có khi tự mình thực hiện, tự mình viết thì mới thể hiện được cá tính, nét độc đáo riêng biệt của mình. 

Câu 6 trang 66, SGK Ngữ văn 6 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nếu gặp một đề văn như của Ni-co-la việc đầu tiên phải làm là gì?

Lời giải:

Nếu gặp một đề văn như của Ni-co-la việc đầu tiên em làm là lập dàn ý cho ngắn gọn cho bài văn và viết theo dàn ý đã lập. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác