Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 2 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Review 2 (Units 4 - 5 - 6)

Vận dụng lý thuyết đã học để làm bài tập trong phần Skills (Kỹ năng) - trang 69 Review 2 (Units 4 - 5 - 6) SGK tiếng anh 6 mới

1     Read the website about Singapore and find the names of.

(Đọc website về Singapore và tìm tên của)

 

Hướng dẫn giải:

1. The Zoo, Night Safari, Jurong Bird Park

2. Chinatown, Kampong Glam, Little India

3. Art Retreat, NUS Museum and the Red Dot Design Museum

4. Resorts World Sentosa 

Tạm dịch:

1. một điểm đến tự nhiên

Sở thú, Vườn thú đèm, Công viền chim Jurong                     

2. một khu phố dân tộc

Khu phố người Hoa, Kampong Giam, khu tiểu Ẩn

3. nơi thưởng thức những bộ SƯU tập nghệ thuật.

Bảo- tàng Art Retreat, Bảo tàng Quốc gia Singapore và Bảo tàng Red Dot Design

4. một nơi cho cả gia đình vui chơi

Khu nghỉ dưỡng Quốc tế Sentosa

Thăm Singapore!

A. Khám phá rừng nhiệt đới và đi quanh các khu vườn và công viên. Thực hiện một chuyên đi đến sở thú, Vườn thú đêm, Công viên chim Jurong đế' xem vài loài thú quý hiếm và đáng sợ nhất thế giới.

B. Đi đến Bảo tàng Art Retreat, Bảo tàng Quốc gia Singapore, Bảo tàng Red Dot Design để thưởng thức những bộ sưu tập nghệ thuật ấn tượng, vài bộ sưu tập ở đây nằm trong số những bộ sưu tập độc đáo và đẹp nhất thế giới.

c. Người ta nói sự đa dạng không nơi nào hơn ở Singapore. Hãy cảm nhận ván hóa xung quanh bạn trong khu vực của từng dân tộc như Phố người Hoa, Kampong Glam, Little India với những lễ hội và lễ kỷ niệm suốt năm.

D. Các gia đình tìm kiếm những hoạt động phiêu lưu phải đến Sentosa, nơi mà họ có thể thăm những khu tưởng niệm lịch sử, cũng như điểm giải trí hàng đầu thế giới, bao gồm Resorts World Sentosa.

2     Read the website again. Match the paragraphs with four of the headings.

(Đọc lại website lần nữa. Nối đoạn văn với 4 tựa đề sao cho phù hợp.)

Hướng dẫn giải:

1 - e. Nature 

2 - d. Arts 

3 - c. Culture 

4 - a. Family 

Tạm dịch:

1. Thiên nhiên: Khám phá những khu rừng nhiệt đới hoặc đi lang thang qua những khu vườn và công viên. Ngoài ra, hãy thực hiện một chuyến đi đến Sở thú, Vườn thú đêm hoặc Vườn chim Jurong để xem một số loài đáng sợ nhất và hiếm nhất trên thế giới!

2. Nghệ thuật: Đến với Art Retreat, Bảo tàng NUS và Bảo tàng Thiết kế Red Dot để thưởng thức những bộ sưu tập nghệ thuật ấn tượng, một vài trong số đó là một trong những nơi tốt nhất và tốt nhất từ khắp nơi trên thế giới.

3. Văn hóa: Mọi người nói sự đa dạng không rộng hơn ở Singapore. Cảm thấy văn hóa xung quanh bạn trong các khu dân tộc như Chinatown, Kampong Glam và Little India với các lễ hội và lễ kỷ niệm quanh năm.

4. Gia đình: Các gia đình tìm kiếm các hoạt động mạo hiểm thú vị phải đến Sentosa, nơi họ có thể ghé thăm các di tích lịch sử, cũng như các điểm giải trí đẳng cấp thế giới, bao gồm Resorts World Sentosa.

3     Answer the questions.

(Trả lời câu hỏi.)

1. Where should you go in Singapore if you want to see the nature?

2. What is the special thing about Singapore's museums and galleries?

3. When do the festivals and celebrations in the ethnic quarters take place?

4. What can families do in Sentosa?

Hướng dẫn giải:

1. Rainforests, gardens, parks, the zoo, Night Safari, Jurong Bird Park Kliu.

2. They have impressive art collections, some of which are among the best and finest from all over the world.

3. They happen all year round. 

4. They can have adventurous activities, visit historical monuments, or go to Resorts World Sentosa.

Tạm dịch:

1. Ở Singapore, bạn nên đi đâu nếu bạn muốn xem thiên nhiên?

Rừng nhiệt đới, khu vườn, công viên, sở thú, vườn thú đềm, Công viễn chim Jurong

2. Điều gì đặc biệt về bảo tàng và phòng trưng bày ở Singapore?

Chúng có một số bộ sưu tập ấn tượng, một vài bộ sưu tập ở đây nằm trong số những bộ sưu tập độc đáo và đẹp nhất thế giới.

3. Khi nào lễ hội và lễ kỷ niệm ở khu phô" dân tộc diễn ra?

Chúng diễn ra cả năm.

4. Các gia đình có thể làm gì ở Sentosa?

Họ có thể có những hoạt động phiếu lưa mạo hiểm, thăm những khu tưởng niệm lịch sử, hoặc đến khu nghỉ dưỡng quốc tế Sentosa.

4     Work in pairs. Ask your friend if she/he has a chance to go to Singapore, which place he/ she wants to go to and why.

(Làm việc theo nhóm. Hỏi bạn bè của em nếu anh ấy/cô ấy có cơ hội đến Singapore, nơỉ mà cô ấy/anh ấy muốn đi và tại sao.)

5 Listen to Mai's family talking to a travel agent about their trip to Singapore. When do they want to go there?

(Nghe gia đình Mai nói chuyện vói công ty du lịch về chuyến di đến Singapore. Khi nào họ muốn đi?)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

Mai’s family will go to Singapore at Tet.

Tạm dịch:

Gia đình Mai sẽ đi Singapore vào dịp Tết.

Audio Script:

Travel agent: Now we have an exciting program for you..

Mai’s Mother: So we’ll have five days... Not too much shopping..Do you think we can visit somewhere natural?

Travel agent: Oh yes, on the first day you will go to Bukit Timah Nature Reserve...

Mai: The tallest hill in Singapore is there, isn’t it?

Travel agent: Yes, it is? Did you read that on our website?

Mai: Yes, I did. And will we go to Sentosa? Bin and I saw the video on the internet.

Travel agent: Of course! You must visit Universal Studios. It’s really fun!

Mai’s Father: That’s great. We also want to go to Chinatown also. You know, it will be the Tet holiday then...

Travel agent: So you will go at Tet? You must book the air tickets early because it’s a busy time of the year. There’ll be many festive celebrations and you’ll really enjoy yourselves..

Dịch Script:

Đại lý du lịch: Bây giờ chúng tôi có một chương trình thú vị dành cho bạn ..

Mẹ của Mai: Vì vậy, chúng tôi sẽ có năm ngày ... Không mua sắm quá nhiều..Bạn có nghĩ rằng chúng ta có thể ghé thăm một nơi nào đó tự nhiên?

Đại lý du lịch: Ồ vâng, vào ngày đầu tiên bạn sẽ đến Khu bảo tồn thiên nhiên Bukit Timah ...

Mai: Ngọn đồi cao nhất ở Singapore, phải không?

Đại lý du lịch: Vâng, đúng không? Bạn đã đọc điều đó trên trang web của chúng tôi chưa?

Mai: Vâng, tôi đã đọc. Và chúng ta sẽ đến Sentosa chứ? Bin và tôi đã xem video trên internet.

Đại lý du lịch: Tất nhiên! Bạn phải ghé thăm Universal Studios. Nó thực sự thú vị!

Cha của Mai: Thật tuyệt vời. Chúng tôi cũng muốn đến Chinatown. Như bạn biết, đó sẽ là kỳ nghỉ Tết ...

Đại lý du lịch: Vì vậy, bạn sẽ đi vào dịp Tết? Bạn phải đặt vé máy bay sớm vì đó là thời gian bận rộn trong năm. Sẽ có nhiều lễ hội và bạn sẽ thực sự thích thú ..

6 Listen again. Decide if these sentences are True (T) or False (F).

(Nghe lại. Đưa ra quyết định nếu câu đúng ghi T, câu sai ghi F.)

Click tại đây để nghe:


 

Hướng dẫn giải:

1. F

=> They will stay there for five days.

2. F

=> They won’t do much shopping.

3. T

4. T

5. T

6. T

Tạm dịch:

1. Gia đình sẽ trải qua một tuần ở Singapore. 

Họ sẽ ở lại đó năm ngày.

2. Họ sẽ mua sắm rất nhiều. 

Họ không mua sắm nhiều.

3Bukit Timah là một điểm đến tự nhiên. 

4. Mai và Bin đã tìm kiếm thông tin về Singapore trên Internet. 

5. Họ sẽ xem vài lễ hội ở khu phố người Hoa. 

6. Họ phải đặt vé máy bay sớm. 

7      Write the contents of a website introducing the city/town where you live or the nearest city/town to where you live. Choose four of these headings to include in your writing:

(Viết những nội dung của một website giới thiệu thành phố/ thị trấn nơi bạn sống hoặc thành phố/ thị trấn gần nơi bạn sống nhất. Chọn 4 trong những tựa đề sau để đưa vào trong bài viết:)

Tạm dịch:

Văn hóa: Những lễ hội tiêu biểu nào?

Nghệ thuật: Có bảo tàng hoặc phòng triển lãm nào?

Tự nhiên: Có khu rừng, núi hay hồ nào không?

Thể thao: Những môn thể thao phổ biến nhất là gì?

Mua sắm: Nơi nào tốt để mua sắm? Mọi người có thể mua gì ở đó?

Gia đình: Có hoạt động nào cho gia đình không?

Khách sạn: Vài khách sạn tốt để ở là khách sạn nào?

Hướng dẫn giải:

Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City is a great city with the high modern buildings and many ancient museums. When you come to the city, you can visit Reunification Palace, War Remnants Museum, City Theatre, Saigon River,... And you can taste the street food here which is very famous in the world. If you would like to go shopping, you can visit Ben Thanh Market or Saigon Center. There are many fashion shops that you can choose in this city. The city welcomes you with many hotels and motels with many different prices. Generally, Ho Chi Minh City is a wonderful place for tourists to go on sightseeing, eating, and shopping.

Tạm dịch:

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố tuyệt vời với những tòa nhà cao tầng hiện đại và nhiều bảo tàng cổ xưa. Khi đến thành phố, bạn có thể đến thăm Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà hát Thành phố sông Sài Gòn... Và bạn có thể thưởng thức những món ăn đường phố nổi tiếng khắp thế giới. Nếu muốn đi mua sắm, bạn có thể đến chợ Bến Thành hoặc Trung tâm Sài Gòn. Có rất nhiều cửa hàng thời trang trong thành phố này để bạn có thể lựa chọn. Thành phố luôn chào đón bạn với rất nhiều khách sạn và nhà nghỉ có nhiều loại giả khác nhau. Nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi tuyệt vời để đi ngắm cảnh, ăn uống và mua sắm.

Loigiaihay.com


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác