Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Unit 5: Natural Wonders of The World

Bài tập và lý thuyết có trong phần Skills 2 - trang 55 Unit 5 SGK tiếng anh 6 mới

Listening (Nghe)

1. Nick's family are in the travel agent's. They want to go on holiday. They are choosing a place from the brochure above. Which place do they choose?

(Gia đình Nick đang ở công ty du lịch. Họ muốn đi nghỉ mát. Họ đang chọn một nơi từ tờ bướm trên. Họ chọn nơi nào?)

Click tại đây để nghe:


Hướng dẫn giải:

Ha Long Bay

Tạm dịch:

Vịnh Hạ Long

Audio Script:

Travel Agent: We have some great deals. I recommend Ha Long Bay, Hue, Mui Ne or Nha Trang.

Nick: Wow! I love the beach. Can we go to Mui Ne, Mum?

Nick’s mum: Well let’s think, Nick. Can I see a picture of the hotel in Mui Ne?

Travel Agent: Yes, here you are.

Nick’s mum: Which cheaper, Mui Ne or Ha Long Bay?

Travel Agent: Mui Ne is cheaper but I think Ha Long Bay is more interesting.

Nick’s dad: Yes, you’re right! I think I want to go to Ha Long Bay. It’s better than Mui Ne.

Nick: Oh.

Travel Agent: Yes, it’s rainy in Mui Ne at this time of year. You must take umbrellas and waterproof coats.

Nick’s mum: OK, let’s book Ha Long Bay please.

Dịch Script:

Đại lý du lịch: Chúng tôi có một số ưu đãi lớn. Tôi giới thiệu Vịnh Hạ Long, Huế, Mũi Né hoặc Nha Trang.

Nick: Wow! Tôi yêu bãi biển. Chúng ta có thể đến Mũi Né không?

Mẹ của Nick: Hãy suy nghĩ, Nick. Tôi có thể xem ảnh của khách sạn ở Mũi Né không?

Đại lý du lịch: Có, bạn đang ở đây.

Mẹ của Nick: Rẻ hơn, Mũi Né hay Vịnh Hạ Long?

Đại lý du lịch: Mũi Né rẻ hơn nhưng tôi nghĩ Vịnh Hạ Long thú vị hơn.

Bố của Nick: Vâng, đúng vậy! Tôi nghĩ tôi muốn đến Vịnh Hạ Long. Nó tốt hơn Mũi Né.

Nick: Ồ.

Đại lý du lịch: Có, trời đang mưa ở Mũi Né vào thời điểm này trong năm. Bạn phải lấy ô dù và áo khoác không thấm nước.

Mẹ của Nick: OK, chúng ta hãy đặt Ha Long Bay xin vui lòng.

2. Listen again and answer the following questions.

(Nghe một lần nữa và trả lời những câu hỏi sau.)

Click tại đây để nghe:


1. What other places does the travel agent talk about?

2. What questions does Nick's mum ask?

3. What advice does the travel agent give?

4. Is Nick happy about the choice?

Hướng dẫn giải:

1. Ha Long Bay, Hue, Mui Ne or Nha Trang.

2. Can we see a picture of the hotel in Mui Ne?/ Which is cheaper, Mui Ne or Ha Long Bay?

3. Mui Ne is cheaper but I think Ha Long Bay is more interesting.

4. Yes, he is

Tạm dịch:

1. Công ty du lịch nói về những nơi khác nào?

—> Vịnh Hạ Long, Huế, Mũi Né hoặc Nha Trang.

2. Mẹ Nick hỏi câu hỏi gì?

—> Chúng tôi có thể xem hình khách sạn ở Mủi Né không?/ Nơi nào rẻ hơn, Mũi Né hay Vịnh Hạ Long?

3. Công ty du lịch đưa ra lời khuyên nào?

—> Mủi Né rẻ hơn nhưng tôi nghĩ Vịnh Hạ Long thú vị hơn.

4. Nick có vui với lựa chọn đó không?

—> Vâng, cậu ấy vui.

3     Write a travel guide about a place you know.

(Viết một bài hướng dẫn du lịch về một nơi mà em biết.)

Tạm dịch:

Nghiên cứu

  • Em có những bức tranh hay em có thể vẽ một bản đồ về nơi đó không?
  • Có những kỳ quan thiên nhiên nào?
  • Chúng như thế nào so với những kỳ quan thiên nhiên khác?
  • Em có thể làm gì ở đó? Em phải làm gì?

Hướng dẫn giải:

Ho Chi Minh City

Ho Chi Minh City is a great city with the high modem buildings and many ancient museums. When you come to the city, you can visit Reunification Palace, War Remnants Museum, City Theatre, Saigon River... And you can taste the street food which is very famous in the world.

Tạm dịch:

Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố tuyệt vời với những tòa nhà cao tầng hiện đại và nhiều bảo tàng cổ xưa. Khi bạn đến thành phố, bạn có thể đến thăm Dinh Thống Nhất, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Nhà hát Thành phố, sông Sài Gòn... Và bạn có thể thưởng thức những món ăn đường phố nổi tiếng khắp thế giới.

4     In notes, fill each blank in the network with the information about the place. Then use these notes to write a short paragraph about it.

(Trong các mẩu ghi chú, điền vào mỗi khoảng trông trong mạng lưới các thông tin về nơi đó. Sau đó sử dụng những ghi chú để viết thành một đoạn văn ngắn.)

Hướng dẫn giải:

Mui Ne beach

(1)  It’s in Binh Thuan province. 

(2)  It’s 200kms from Ho Chi Minh City. 

(3)  By coach. 

(4)  It’s a beach. 

(5)  Water is clean and purified, sand is white. 

(6)  I can swim, play on the sand, do surfing. 

Tạm dịch:

 Bãi biển Mũi Né

(1)   Nó ở đâu?

Nó ở tỉnh Bình Thuận.

(2)   Nó bao xa?

Nó cách Thành phố Hồ Chí Minh 200km.

(3)   Làm sao bạn đến đó?

Đến đó bằng xe đò - xe khách.

(4)  Nó giống như cái gì?

Nó là bãi biển.

(5)   Có gi đặc biệt về nó?

Nước sạch và trong, cát trắng.

(6)   Bạn có thể làm gì ở đó?

Tôi có thể bơi lội, chơi trên cát, lướt sóng.

Bài nháp

Viết một bài nháp

Kiểm tra

Kiểm tra bài nháp. Em có thể viết hay hơn được không? Em có sử dụng đúng tính từ so sánh cao nhất không? Em có sử dụng “must” để ra lệnh và cho lời khuyên không?

Em có đánh vần và phát âm chính xác không?

Hướng dẫn viết:

Mui Ne, which is one of famous beaches in Vietnam, is in Binh Thuan province. It has the nice beach and beautiful sand dunes with different colors: white and yellow. The beach has the nice scenery with pure water, coconut trees, white sand and rocks. You can go there by coach and it usually takes around 4-5 hours to get there. You can swim, play on the sand with sand skidding games, or do surfing in the sea. It’s a great place for you to entertain after hard-studying time.

Tạm dịch:

Mủi Né, một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, nằm ở tỉnh Bình Thuận. Nó có bãi biển xinh xắn và những đồi cát tuyệt đẹp với những màu sắc khác nhau: trắng và vàng. Bãi biển mang một cảnh quan tuyệt vời với nước trong, những cây dừa, cát trắng và bãi đá. Bạn có thể đến đó bàng xe khách (xe đò) và thường mất khoảng 4-5 tiếng để đến đó. Bạn có thể bơi, chơi trên cát với những trò chơi trượt cát hoặc lướt sóng trên biển. Nó là một nơi tuyệt vời cho bạn giải trí sau thời gian học tập căng thẳng.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác