Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 6 - Thí điểm

Unit 8: Sports and Games

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Communication - trang 21 Unit 8 SGK tiếng anh 6 mới

1. Sports quiz. Work in pairs. Do the quiz.

(Câu đố thể thao. Làm việc theo cặp. Giải câu đố.)

Hướng dẫn giải:

1. There are usually 22 players (11 on each side).

2. It normally lasts 90 minutes (divided into two halves).

3. The Olympic Games are held every four years.

4. No, there weren’t Olympic Games in 2011.

5. A marathon is 42.195kms

6. The first Olympic Games were held in Ancient Greece in 776 BC.

7. Boxing.

Tạm dịch:

1. Có bao nhiêu người chơi trong một trận bóng đá?

Thường có 22 cầu thủ (11 cầu thủ cho mỗi bên).

2. Một trận bóng đá kéo dài bao lâu?

Một trận đấu kéo dài 90 phút (chia làm hai hiệp).

3. Thế vận hội được tổ chức bao lâu một lần?

Thế vận hội được tổ chức 4 năm 1 lần.

4. Có Thế vận hội năm 2011 không?

Không, không có Thế vận hội vào năm 2011.

5. Một cuộc thi chạy maraton dài bao nhiêu?

Cuộc thi maratón dài 42,195km.

6. Thế vận hội đầu tiên được tổ chức ở đâu?

Thế vận hội đầu tiên được tổ chức tại Hy Lạp Cổ đại vào năm 776 trước Công nguyên.

7. Môn thể thao nào diễn ra trong một sàn đấu?

Boxing.

2. In pairs, interview your partner using the following questions. Ask for more information.

(Làm việc theo cặp, phỏng vấn bạn của em, sử dụng những câu hỏỉ sau. Hỏi thêm thông tỉn.)

Hướng dẫn giải:

1. Badminton.

2. Chess, football .

3. Tennis , football .

4. No, I don’t./ Yes, I would. 

5. Badminton 

6. Roger Federer, Oliver Kanz, Nguyen Tien Minh.

Tạm dịch:

1. Môn thể thao / trò chơi mà bạn chơi trong thời gian rảnh?

Cầu lông.

2. Bạn chơi môn thể thao / trò chơi nào ở trường?

Đánh cờ, bóng đá.

3. Bạn thích xem môn thể thao / trò chơi nào trên ti vi?

Quần vợt, bóng đá.

4.   Bạn có nghĩ bạn cân đối không? Bạn có muốn cân đối thêm không?

Không, tôi không nghĩ thế. / Vâng tôi muốn.

5.   Có môn thể thao nào mà bạn muốn chơi tốt không?

Cầu lông.

6.   Bạn có thể nêu tên 3 người chơi thể thao nổi tiếng không?

Roger Federer, Oliver Kanz, Nguyễn Tiến Minh.

3. Think of a sportsman/sportswoman you like Draw a picture of him/her below. Talk about him/her with a partner. Use the following cues:

(Nghĩ vể một vận động viên nam / nữ mà em thích. Vẽ một bức hình vể anh ấy/cô ây bên dưới. Nói về cô ây / anh ấy với bạn học. Sử dụng gợi ý sau:)

  • his/her name
  • the sport he/she piays
  • his/her past achievements
  • why you like him/her?

Hướng dẫn giải:

-   Nguyen Tien Minh

-   badminton 

-   top ten of the world 

-   Because he plays well; he is patient, hard working and modest. 

Tạm dịch:

-   Tên cô ấy / anh ấy: Nguyễn Tiến Minh

-   Môn thể thao anh ấy / cô ấy chơi: cầu lông

-   Thành tựu trong quá khứ: nằm trong 10 vận động viên hàng đầu thế giới

-   Tại sao bạn thích?

Vì anh ấy chơi hay, anh ấy kiên nhẫn, chăm chỉ và khiêm tốn.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác