Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

Viết 3 câu theo mẫu Ai là gì ?

1. Viết tên các nhân vật trong những bài tập đọc thuộc chủ điểm Mái ấm

2. Viết 3 câu theo mẫu Ai là gì ?

3. Điền vào chỗ trống để hoàn thành đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường (xã, quận, huyện) theo mẫu sau :

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.......... ngày........ tháng........ năm.........

ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Kính gửi : Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiếu nhỉ phường (xà quận, huyện)     

Em tên là : .....................................

Ngày sinh : ............... Nam (nữ):................

Địa chỉ: .........................................

Học sinh lớp :.................. Trường :................

Em làm đơn này xin đề nghị Ban chủ nhiệm cho em được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Thiếu nhi phường (xã, quận, huyện).

Em xin hứa thực hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Mái ấm.

Chiếc áo len

Quạt cho bà ngủ

Chú Sẻ và bông hoa bằng lăng

Người mẹ

Mẹ vắng nhà ngày bão

Ông ngoại

2. Viết 3 câu theo mẫu Ai là gì ?

a) Bạn Hoa là lớp trưởng.

b) Mẹ là cô giáo.

c) Anh hai là sinh viên

3. Điền vào chỗ trống để hoàn thành đơn xin tham gia sinh hoạt câu lạc bộ thiếu nhi phường (xã, quận, huyện) theo mẫu sau :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2017

ĐƠN XIN THAM GIA SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ

Kính gửi : Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiếu nhi phường 3, quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Em tên là : Đỗ Minh Khang

Ngày sinh : 03/10/2009,                    Nam (nữ) : Nam

Địa chỉ : 351 Lạc Long Quân phường 5, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Học sinh lớp 3A5              Trường : Tiểu học Lê Văn Tám.

Em làm đơn này xin đề nghị Ban chủ nhiệm cho em được tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ Thiếu nhi phường.

Em xin hứa thực hiện đúng nội quy của Câu lạc bộ.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

Đỗ Minh Khang

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác