Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điển vào chỗ trống để bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ in đậm :

1. Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điển vào chỗ trống để bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ in đậm :

Xuân về, cây cỏ trải một màu ............ Trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nào chị hoa huệ ........... chị hoa cúc ........., chị hoa hồng ........... bên cạnh cô em vi-ô-lét tím nhạt, mánh mai.

Tất cả đã tạo nên một vườn xuân ................

(đỏ thắm, trắng xinh, xanh non, vàng tươi, rực rỡ)

2. Viết 3 câu theo mẫu Ai làm gì ?

3. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau :

a)  Hằng năm cứ vào đầu tháng 9 các trường lại khai giảng năm học mới.

b)  Sau ba tháng hè tạm xa trường chúng em lại náo nức tới trường gặp thầy gặp bạn.

c)  Đúng 8 giờ trong tiếng Quốc ca hùng tráng lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ngọn cột cờ.

TRẢ LỜI:

1. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống để bổ sung ý nghĩa cho từ ngữ in đậm :

Xuân về, cây cỏ trải một màu xanh non. Trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nào chị hoa huệ trắng tinh, chị hoa cúc vàng tươi, chị hoa hồng đỏ thắm bên cạnh cô em vi-ô-lét tím nhạt, mảnh mai.

Tất cả đã tạo nên một vườn xuân rực rỡ. 

(đỏ thắm, trắng tinh, xanh non, vàng tươi, rực rỡ)

2. Viết 3 câu theo mẫu Ai làm gì ?

a) Bé đang ngồi viết bài.

b) Chim họa mi đang hót líu lo ngoài vườn.

c) Cô giáo chấm bài cho cả lớp.

3. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sai

a) Hằng năm, cứ vào đầu tháng 9, các trường lại khai giảng năm học mới.

b) Sau ba tháng hè tạm xa trường, chúng em lạ náo nức tới trường gặp thầy, gặp bạn.

c) Đúng 8 giờ, trong tiếng Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên ngọn cột cờ.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác