Trang chủ
Bình chọn:
3.1 trên 11 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Tới trường

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Tới trường

2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

a)   Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, dành cờ, học hát và múa.

b)   Em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ.

3.  Điền từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để bổ sung ý nghĩa cho các từ ngữ in đậm :

Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp ............ (xinh xắn, lộng lẫy) nhiều tầng. Trên đầu mỗi bông hoa lại đính một hạt sương. Khó có thể tưởng tượng bàn tay ............ (tinh khôn, tinh xảo) nào có thể hoàn thành hàng loạt công trình đẹp đẽ ........... (tinh tế, to lớn) đến vậy.

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Tới trường.

- Người lính dũng cảm.

- Mùa thu của em.

- Cuộc họp của chữ viết.

- Bài tập làm vãn

- Ngày khai trường.

- Nhớ lại buổi đẩu đi học.

2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm :

a) Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.

    Ở câu lạc bộ, các em làm gì ?

b)  Em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ.

     Ai thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ ?

3. Điền từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn vào chỗ trống để bổ sung ý nghĩa cho các từ ngữ in đậm :

Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp xinh xắn (xinh xắn, lộng lẫy) nhiều tầng. Trên đầu mỗi bông hoa lại đính một hạt sương. Khó có thể tưởng tượng bàn tay tinh xảo (tinh khôn, tinh xảo) nào có thể hoàn thành hàng loạt công trình đẹp đẽ, tinh tế (tinh tế, to lớn) đến vậy.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác