Trang chủ
Bình chọn:
3 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

1 Nối từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B :

 Nối từ ở cột A với nghĩa thích hợp ở cột B :

 1. Tìm và ghi vào cột B các từ ngữ theo yêu cầu ở cột A :

2. Tìm và ghi vào cột B các từ ngữ theo yêu cầu ở cột A :

               A                                                              B

Tên một số lễ hội

M : lễ hội đền Hùng,…………………

 

Tên một số hội

M : hội bơi trải,…………………………

 

Tên một số hoạt động trong lễ hội và hội

M : đua thuyền,…………………………

(3) Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau :

a) Vì thương dân Chử Đồng Tử và công chúa đi khâp nơi dạy dân cách trồng lúa nuôi tằm dệt vải.

b) Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác chị em Xô-phi đã về ngay.

c) Tại thiếu kinh nghiệm nôn nóng và coi thường đối thủ Quắm Đen đã bị thua.

d) Nhờ ham học ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời Lê Quý Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.

TRẢ LỜI:

1. Tìm và ghi vào cột B các từ ngữ theo yêu cầu ở cột A :

2. tìm và ghi vào cột Bcacs từ theo yêu cầu của cột A 

             A                                                              B

Tên một số lễ hội

M : lễ hội đền Hùng, lễ hội chùa Hương, lễ hội Cầu mùa (dân tộc Khơ mú), lễ hội Chử Đổng Tử, lễ hội Dinh Cớ,…

Tên một số hội

M : hội bơi trải, hội đua voi ở Tây Nguyên, hội đua thuyền, hội đền Và, hội đua ghe Ngo (dân tộc Khơ me), hội vật,...

Tên một số hoạt động trong lễ hội và hội

M : đua thuyền, đua voi, thi nấu cơm, đấu vật, chọi trâu, múa hát, kéo co, ném còn, đánh đu,...

(3) Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong các câu sau :

a) Vì thương dân, Chử Đổng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải.

b) Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác, chị em Xô-phi đã về ngay.

c) Tại thiếu kinh nghiệm, nôn nóng và coi thường đối thủ, Quắm Đen đã bị thua.

d) Nhờ ham học, ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời, Lê Quý Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác