Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

Chọn bài tập 1 hoặc 2 . 1 Tìm và viết tiếp vào chỗ trống tên các đồ vật, con vật:

Chọn bài tập 1 hoặc 2.

1. Tìm và viết tiếp vào chỗ trống tên các đồ vật, con vật:

 

Bắt đầu bằng r

 

Bắt đầu bằng d

 

 

Bắt đầu bằng gi

 rổ,...

 

 dế,...

 giường,...

2. Viết vào bảng sau những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh :

TRẢ LỜI:


Chọn bài tập 1 hoặc 2:

1. Tìm và viết tiếp vào chỗ trống tên các đồ vật, con vật:

 

Bắt đầu bằng r

 

Bắt đầu bằng d

 

 

Bắt đầu bằng gi

rổ, rá, rương, rắn, rết, rây, rẩy, rươi, ....

dế, dụ dỗ, dương cầm, diều hâu, diều,....

giường, giàn giáo, gián, giun, giày, giẻ, giỏ, ...

 2. Viết vào bảng sau những tiếng có nghĩa mang vần ên hoặc ênh.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me