Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 3

Unit 1: Clean up!

Giải bài tập Lesson Four: Phonics - Unit 1: Clean up! - Family & Friends Special Edition Grade 3

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen


Script:

pot: cái nồi

fox: con cáo

hop: bước nhảy

rug: thảm

bug: côn trùng

sun: mặt trời

2. Listen and chant.

Click here to listen


Script:

I'm on the rug,

Rug, rug, rug,

Look at the bug,

Bug, bug, bug.

Look at the fox

Hop over the pot

Look at the fox.

Hop into the box.

Dịch:

Tôi đang ở trên cái thảm

Thảm, thảm, thảm

Nhìn vào con côn trùng này

Côn trùng, côn trùng, côn trùng.

Nhìn vào con cáo này

Nó nhảy qua cái nồi

Hãy nhìn con cáo

Nhảy vào trong hộp

3. Read the chant again. Circle the o and u in the middle of the words.

(Đọc lại. Khoanh tròn những từ có u hoặc o ở giữa các từ)

4. Match the words that rhyme.

Hướng dẫn:

van – man

box – fox

fig – big

bug - rug

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác