Trang chủ
Bình chọn:
3.7 trên 14 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 38 bài luyện tập Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tìm số thích hợp...

Bài 1, 2, 3 trang 38 sgk Toán 3

Bài 1. Tìm số thích hợp 

Giải:

Bài 2 .a) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so  với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

b) Lúc đầu trong rổ có 60 quả cam. Sau một buổi bán hàng, trong rổ còn lại  1:  3 số cam. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả cam?

Giải:

a) Buổi chiều cửa hàng bán được số lít dầu là:

60 : 3 = 20 (lít)

b) Số quả cam còn lại trong rổ là:

60  : 3  = 20 (quả).

Bài 3

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB

b) Giảm độ dài đoạn thẳng AB đi 5 lần thì được độ dài đoạn thẳng MN. Hãy vẽ đoạn thẳng MN đó.

Giải:

a) Dùng thước đo ta sẽ thấy đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm.

b) Đoạn thẳng MN có độ dài là:

10 : 5 = 2 (cm)

Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 2 cm.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác