Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 25 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 42 bài góc vuông góc không vuông Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: dùng eke để vẽ...

Bài 1, 2, 3, 4 trang 42 sgk Toán 3

Bài 1

a) Dùng eke để nhận biết góc vuông của hình bên rồi đánh dấu góc vuông (theo mẫu),

b) Dùng eke để vẽ:

-   Góc vuông đỉnh O, cạnh OA, OB, (theo mẫu)

-   Góc vuông đỉnh M, cạnh MC, MD. (cắt hình)

Giải:

a)  Dùng eke để kiểm tra góc vuông, sau đó đánh dấu góc vuông như sau:

b)  Chấm điểm O, đặt  đỉnh góc vuông trùng với đỉnh O, vẽ cạnh OA, OB theo cạnh của eke.

Chấm điểm M, đặt  đỉnh góc vuông trùng với đỉnh M, vẽ cạnh MC, MD theo cạnh của eke.

Bài 2. Trong các hình dưới đây:

a) Nêu tên đỉnh và cạnh góc vuông

b) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông.

Giải:

Dùng eke kiểm tra, ta có:

Các góc vuông là :

+ Góc đỉnh A, cạnh AE, AD

+ Góc đỉnh D, cạnh DM, DN.

+ Góc đỉnh G, cạnh GX, GY

Các góc không vuông là:

+ Góc đỉnh B, cạnh BH, BG

+ Góc đỉnh C, cạnh CK, CI

+ Góc đỉnh E, cạnh EP, EQ.

Bài 3. Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông ? Góc nào là góc không vuông ?

Giải :

Dùng eke kiểm tra ta có :

Góc vuông là :

+ Góc đỉnh M, cạnh MN, MQ.

+ Góc đỉnh Q, cạnh QP, QM.

Các góc không vuông là :

+ Góc đỉnh N, cạnh NM, NP

+ Góc đỉnh P, cạnh PQ, PN.

Bài 4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước  câu trả lời đúng :

Số góc vuông trong hình bên là :

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Giải :

Khoanh tròn vào D : D. 4.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác