Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 8 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 28 bài chia số có hai chữ số cho số có một chữ số Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tính...

Bài 1, 2, 3 trang 28 sgk Toán 3

Bài 1

Bài 2

a) Tìm \({1 \over 3}\)  của : \(69kg\); \(36m\); \(93 l\)

b) Tìm  \({1 \over 2}\)  của: \(24\) giờ; \(48\) phút; \(44\) ngày.

Giải:

a) 

+ \({1 \over 3}\)  của \(69\) kg là \(69 : 3 = 23\) (kg)

+ \({1 \over 3}\) của \(36 m\) là \(36 : 3 = 12\) (m)

+ \({1 \over 3}\) của \(93 l\) là \(93 : 3 = 31\) (l)

b) 

+ \({1 \over 2}\) của \(24\) giờ là \(24 : 2 = 12\) ( giờ)

+ \({1 \over 2}\) của \(48\) phút là \(48 : 2 = 24\) ( phút)

+ \({1 \over 2}\) của \(44\) ngày là \(44 : 2 = 22\) ( ngày).

Bài 3.  Mẹ hái được \(36\) quả cam, mẹ biếu bà \({1 \over 3}\) số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam?

Giải:

Mẹ biếu bà số quả cam là:

\(36 : 3 = 12\) ( quả cam)

Đáp án: \(12\) quả cam

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác