Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 29, 30 bài phép chia hết và phép chia có dư Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tính rồi viết theo mẫu...

Bài 1, 2, 3, 4 trang 29, 30 sgk Toán 3

Bài 1. Tính rồi viết theo mẫu:

Bài giải:

Bài 2: Điền Đ; S

Giải:

a) Ghi Đ vào ô trống vì 32 : 4 = 8

b) Ghi S vào ô trống vì 30 : 6 = 5 ( không có dư) hoặc phép chia đã cho có số dư (6) bằng số chia 6

c) Ghi Đ vào ô trống vì 48 : 6 = 8

d) Ghi S vào ô trống vì 20 : 3 = 6 ( dư 2) hoặc phép chia đã cho lại có số dư 5 lớn hơn số chia 3.

Bài 3. Đã khoanh vào \({1 \over 2}\)  số ô tô trong hình nào?

Đã khoanh tròn vào \({1 \over 2}\)  số ô tô trong hình a.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác