Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Giải bài tập trang 4 bài cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ) Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tính nhẩm...

Bài 1, 2, 3, 4 trang 4 sgk Toán 3

Bài 1. Tính nhẩm:

400 + 300 =

500 + 40 =

100 + 20 + 4 =

700 – 300 =

540 – 40 =

300 + 60 + 7 =

700 – 400 =

540 – 500 =

800 + 10 + 5 =

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

352 + 416;     732 – 511 ;     418 + 201 ;    395 – 44.

Bài 3.Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

Bài 4.  Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. hỏi giá tiền một tem thư  là bao nhiêu ?

Bài 5. Với ba số 315 , 40, 355 và các dấu +, -, =, em hãy lập các phép tính đúng.

Bài làm:

Bài 1:

400 + 300 = 700                  500 + 40 = 540                   

700 – 300 = 400                   540 – 40 = 500                  

700 – 400 = 300                   540 – 500 = 40                

 

100 + 20 + 4 = 124

300 + 60 + 7 = 367

800 + 10 + 5 = 815

Bài 2:

Bài 3:

Số học sinh khối lớp  Hai là :

245 – 32 = 213 ( học sinh).

Đáp số 213 học sinh

Bài 4.

Giá tiền một tem thư là :

200 + 600 = 800 ( đồng).

Bài 5

Có thế lập được các phép tính như sau :

315 + 40 = 355                                      355 – 40 = 315

40 +  315  = 355                                    355 – 315  = 40

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác