Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Giải bài tập trang 6 bài luyện tập Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tính...

Bài 1, 2, 3, 4, trang 6 sgk Toán 3

Bài 1. Tính

Bài 2. Đặt tính rồi tính:

a) 367 + 125                         b) 93 + 58

    487 + 130                            168 + 503

Bài giải:

Bài 3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Thùng thứ nhất có : 125l dầu

Thùng thứ hai có: 135l dầu

Cả hai thùng có: ......l dầu ?

Giải:

Cả hai thùng có số lít dầu là:

125 + 135 = 260 (l)

Đáp số: 260 lít

Bài 4. Tính nhẩm

a) 310 + 40  =             b)  400 + 50 =             c)  100 - 50 = 

   150 + 250 =                  305 + 45 =                  950 - 50 =  

   450 - 150 =                   515 - 15 =                    515 - 415 = 

Giải:

a) 310 + 40  =  350           b)  400 + 50 =   450

   150 + 250 =  400                305 + 45 =   350

   450 - 150 =   300                515 - 15 =  500

c)  100 - 50 = 50

     950 - 50 =  900

     515 - 415 = 100.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác