Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Giải bài tập trang 10, 11 bài luyện tập Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tính...

Bài 1, 2, 3, 4 trang 10, 11 sgk Toán 3

Bài 1. Tính 

a) 5 x 3 + 132;         b) 32 : 4 + 106;            c) 20 x 3 : 2

Bài 2. Đã khoanh tròn vào \({1 \over 4}\)   số con vịt trong hình nào ?

Bài 3. Mỗi bàn có 2 học sinh. Hỏi 4 bàn như vậy có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4.  Xếp 4 hình tam giác thành hình cái mũ ( xem hình vẽ).

Hướng dẫn giải:

Bài 1

a) 5 x 3 + 132 = 15 + 132 = 147

b) 32 : 4 + 106 = 8 + 106 

c) 20 x 3 : 2 = 60 : 2 = 30

Bài 2. Đã khoanh vào \({1 \over 4}\)  số con vịt ở trong hình a 

Có bốn cột, khoanh vào 1 cột).

Bài 3.  Số học sinh ở 4 bàn là:

2 x 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

Bài 4. Có thể xếp được hình cái mũ như sau:

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác