Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Giải bài tập trang 12 bài ôn tập về giải toán Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trồng nhiều hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây...

Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 sgk Toán 3

Bài 1. Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trồng nhiều hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Giải

Số cây đội Hai trồng được là:

230 + 90 = 320 ( cây)

Đáp số: 320 cây

Bài 2. Một cửa hàng buổi sáng bán được 635 l xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128 l xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu l xăng?

Giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số l xăng là :

635 -  128 = 507 (l) 

Bài 3. Giải bài toán theo mẫu

a) Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới mấy quả cam?

b) Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam bao nhiêu ?

Giải:

Số cam ở hàng trên nhiều hơn hàng dưới  là:

 7 - 5 = 2 ( quả)

b) Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là:

19 - 16 = 3 (bạn)

Đáp số: a) 2 quả

            b) 3 quả

Bài 4. Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 35 kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu Ki - lô - gam?

Giải:

Bao ngô nhẹ hơn bao gạo là:

50 - 35 = 15 (kg)

Đáp số : 15kg

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác