Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

(1) điền vào ô trống a) l hoặc n

(1) điền vào ô trống

a) l hoặc n

Làm nương

Xen vào giữa những đám đá tai mèo, những ……ương đỗ, ……ương ngô xanh um trông như những ô bàn cờ. Các bà, các chị ……ưng đeo gùi tấp ……ập đi ……àm ……ương. Những con bò vàng bước đi thong thả. Chốc chốc, một điệu hát Hmông lại vút ……ên trong trẻo.

b) v hoặc d

Xe đò

Chiếc xe đò từ Sài Gòn …..ề làng, …..ừng trước cửa nhà tôi. Xe .....ừng nhưng máy ….ẫn nổ, anh lái xe ….ừa bóp kèn, vừa ....ỗ cửa xe, kêu lớn :

- Thằng Năm ….ề!

Chị tôi đang ngồi sàng gạo, ……ội …..àng đứng …ậy, chạy ....ụt ra đường.

(2) Đọc và chép lại các câu văn sau :

a) Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu.

……………………………………………………………

b) Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương.

…………………………………………………

TRẢ LỜI:

(1) Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n

Xen vào giữa những đám đá tai mèo, những nương đỗ, nương ngô xanh um trông như những ô bàn cờ. Các bà, các chị lưng đeo gùi tấp nập đi làm nương. Những con bò vàng bước đi thong thả. Chốc chốc, một điệu hát Hmông lại vút lên trong trẻo.

b) v hoặc d

Chiếc xe đò từ Sài Gòn về làng, dừng trước cửa nhà tôi. Xe dừng nhưng máy vẫn nổ, anh lái xe vừa bóp kèn, vừa vỗ cửa xe, kêu lớn.

- Thằng Năm về !

Chị tôi đang ngồi sàng gạo, vội vàng đứng dậy, chạy vụt ra đường.

(2) Đọc và chép lại các cảu văn sau :

a) Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu.

Cái lọ lục bình lóng lánh nước men nâu.

b) Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương.

Vinh và Vân vô vườn dừa nhà Dương.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me