Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

Điền vào chỗ trống từ : a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :………………………………………

Điền vào chỗ trống từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l  hoặc n, có nghĩa như sau:................

- Tên một nước láng giềng ở phía tây nước ta :………......

- Nơi tận cùng ở phía nam trái đất, quanh năm đóng băng :................

- Một nước ở gần nước ta, có thủ đô là Băng Cốc:..............

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau :

- Màu của cánh đồng lúa chín :................                            

- Cây cùng họ với cau, ló to, quả chứa nước ngọt, có cùi :.............

- Loại thú lớn ở rừng nhiệt đới, có vòi và ngà :

TRẢ LỜI:

 Điền vào chỗ trống các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau.

- Tên một nước láng giềng ở phía tây nước ta : Lào

- Nơi tận cùng ở phía nam Trái Đất, quanh năm đóng băng : Nam Cực

- Một nước ở gần nước ta, có thủ đô là Băng Cốc : Thái Lan

b) Chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau:

- Màu của cánh đồng lúa chín: vàng

- Cây cùng họ với cau, lá to, quả chứa nước ngọt, có cùi: dừa

- Loài thú lớn ở rừng nhiệt đới, có vòi và ngà: voi

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác