Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi :

1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi :

- m... dao ,                        con m... ,           

  n...... lửa ,                       t..... trẻ ,

- hạt m... ,                         m... bưởi,

  n........ nấng ,                   t... thôn

2. Tìm và viết lại các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

- Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên :...................

- Món ăn bằng gạo nếp đồ chín :...................

- Trái nghĩa với tối :.........................

b) Chứa tiếng có vần âc hoặc ât, có nghĩa như sau .

- Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng, do ong hút nhuỵ hoa làm ra :...............

- Vị trí trên hết trong xếp hạng :.................

- Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi :.........

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống ui hoặc uôi :

- mũi dao, con muỗi

- hạt muối, múi bưởi

- núi lửa, nuôi nấng

- tuổi trẻ, tủi thân

2. Tìm và ghi lại các từ :

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :

- Còn lại một chút do sơ ý hoặc quên : sót

- Món ăn bằng gạo nếp đồ chín : xôi

- Trái nghĩa với tối:  sáng

b) Chứa tiếng có vần âc hoặc ất, có nghĩa như sau :

- Chất lỏng, ngọt, màu vàng óng, do ong hút nhụy hoa làm ra : mật

- Vị trí trên hết trong xếp hạng : nhất

- Một loại quả chín, ruột màu đỏ, dùng để thổi xôi : gấc

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác