Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 8 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Viết tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết

1. Viết tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết

2. Chọn từ thích hợp trong ngoặc điền vào chỗ trống :

a) Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng .....

b) Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên ..... để múa hát.

c) Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm ..... để ở.

d) Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc ....

(nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang)

3. Quan sát từng cặp sự vật dưới đây rồi viết vào chỗ trống những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh :

4. Viết những từ ngữ thích hợp vào mỗi chỗ trống :

a) Công cha nghĩa mẹ được so sánh như...

                          ..... như.....

b) Trời mưa, đường đất sét trơn như.....

c) Ở thành phố có nhiểu toà nhà cao như.....

TRẢ LỜI:

1. Hãy viết tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta mà em biết :

Tày, Nùng, Thái, Ê-đê, Hmông, Dao, Chăm, Ba-na, Tà-ôi, Vân, Kiều, Khơ-mú, Kơ-ho, Xtiêng,...

2. Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống :

a) Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng bậc thang

b) Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung bên nhà rông để múa hát.

c) Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm nhà sàn để ở.

d) Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc Chăm.

3. Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết vào chỗ trống những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh:

4. Viết những từ ngữ thích hợp vào mỗi chỗ trống :

a) Công cha nghĩa mẹ được so sánh như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn chảy ra

b) Trời mưa, đường đất sét trơn như bôi mỡ.

c) Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như núi.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác