Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 10 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Điền vào chỗ trống ui hoặc ươi:

1. Điền vào chỗ trống ui hoặc ươi:

- khung c....,        c.... ngựa,                s.... ấm

- mát r....,           g.... thư,                    t.... cây

2. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây :

a)

xâu ...............
sâu ...............
xẻ ...............
sẻ ...............

b) 

bật ...............
bậc ...............
nhất ...............
nhấc ...............

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống ưi hoặc ươi:

- khung cửi,              cưỡi ngựa,              sưởi ấm

- mát rượi,                gửi thư,                    tưới cây

2.Tìm và viết chỗ trống những tiếng có thể ghép vào trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây :

a)

xâu xâu chuỗi, xâu kim, xâu tiền
sâu con sâu, sâu xa, thâm sâu
xẻ xẻ gỗ, mổ xẻ, máy xẻ
sẻ chim sẻ, chia sẻ, san sẻ

b) 

bật bật dậy, nổi bật, bật lửa
bậc bậc thang, bậc lương, cấp bậc
nhất giải nhất, nhất trí, nhất định
nhấc nhấc lên, nhấc bổng, nhấc chân

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác