Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 2

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 2 TẬP 2

1. Viết từ ngữ chỉ nghề nghiệp của người được vẽ trong mỗi tranh dưới đây :

1. Viết từ ngữ chỉ ngh nghiệp của người được vẽ trong mỗi tranh dưới đây :

1 ……………..              2 ………………

3 ……………..              4 ………………

5 ……………..              6 ………………

2. Viết thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết.

M : thợ may,............................................

3. Gạch dưới những từ nói về phẩm cht của nhân dân Việt Nam : anh hùng, cao lớn, thông minh, gan dạ, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.

4. Đặt một câu với một từ vừa tìm được trong bài tập 3.

...........................................................

TRẢ LỜI:

1. Viết từ ngữ chỉ nghề nghiệp của những người được vẽ trong các tranh dưới đây :

1. công nhân          2. công an

3. nông dân           4. bác sĩ

5. tài xế                6. bán hàng

2. Viết thêm những từ ngữ chỉ nghề nghiệp khác mà em biết.

M : thợ may, kĩ sư, kiến trúc sư, thợ xây, thợ rèn, họa sĩ, nhà báo, nhà văn, giáo viên, công nhân, lao công,...

3. Gạch dưới những từ nói vể phẩm chất của nhân vật Việt Nam : Anh hùng, cao lớn, thông minh, gan d, rực rỡ, cần cù, đoàn kết, vui mừng, anh dũng.

4. Đặt một câu với từ vừa tìm được trong bài tập 3.

Trinh là một học sinh rất thông minh.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me