Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 2

3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài tập trang 79 bài 100 trừ đi một số Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1. Câu 1: Đặt tính rồi tính...

1. Đặt tính rồi tính:

100 - 3            100 - 8               100 - 54             100 -77                                                     

2. Tính nhẩm:

Mẫu:    100 – 20 = ?

            10 chục – 2 chục = 8 chục

            100 – 20 = 80

100 – 60 = …..

100 – 90 = …..

100 – 30 = …..

100 – 40 = …..

3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 100l dầu, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 32l dầu. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

4. Số

BÀI GIẢI

1.

2.

100 – 60 = ?

10 chục – 6 chục = 4 chục

100 – 60 = 40

100 – 30 = ?

10 chục – 3 chục = 7 chục

100 – 30 = 70

100 – 90 = ?

10 chục – 9 chục = 1 chục

100 – 90 = 10

100 – 40 = ?

10 chục – 4 chục = 6 chục

100 – 40 = 60

3.

Tóm tắt

 

Bài giải

Buổi chiều cửa hàng bán được:

100 – 32 = 68 (lít)

Đáp số: 68 lít

4. 

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me