Trang chủ
Bình chọn:
4.5 trên 2 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 2

3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài tập trang 80 bài tìm số trừ Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1. Câu 1: Tìm x...

1.Tìm x:

a) 28 – x = 16              20 – x  = 9                  34 – x = 15

b) x – 14 = 18              x + 20 = 36                 17 – x = 8

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

64

59

76

86

 

Số trừ

28

 

 

 

48

Hiệu

 

20

22

39

46

3. Lớp 2D có 35 học sinh, sau khi chuyển một số học sinh đến các lơp học khác thì lớp 2D còn lại 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã chuyển đến lớp học khác?

4. Xếp bốn hình tam giác thành hình bên 

BÀI GIẢI

1.

a) 28 – x = 16

             x = 28 – 16

              x = 12

20 – x  = 9

        x = 20 – 9

        x = 11

34 – x = 15

        x = 34 – 15

        x = 19

b) x – 14 = 18

    x          = 18 + 14

    x          = 32

x + 20 = 36

x          = 36 – 20

x          = 16

17 – x = 8

        x = 17 – 8

        x = 9 

2. 

Số bị trừ

64

59

76

86

94

Số trừ

28

39

54

47

48

Hiệu

36

20

22

39

46

3. 

Tóm tắt

Lớp 2D có                   : 38 học sinh

Lớp 2D còn lại             : 30 học sinh

Lớp 2D chuyển đi        :….học sinh?

Bài giải

Số học sinh chuyển đến lớp khác:

38 – 30 = 8 (học sinh)
Đáp số: 8 học sinh

4. 

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me