Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 2

3. PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài tập trang 81 bài đường thẳng Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1. Câu 1: Vẽ đường thẳng rồi viết tên đường thẳng (theo mẫu)...

1. Vẽ đường thẳng rồi viết tên đường thẳng (theo mẫu)

2. Dùng thước thẳng và bút nối ba điểm thẳng hàng rồi viết (theo mẫu):


A, O, B là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

3. a) Viết tiếp tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ bên (theo mẫu):

 

A, O, C 

……………………             …………………

……………………             …………………

……………………             …………………

b) Tô màu các hình tam giác trong hình vẽ trên sao cho hai hình tam giác liền kề nhau có màu khác nhau.

Bài giải

1.

2.

A, O, B là ba điểm thẳng hàng

C, O, D là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

......... là ba điểm thẳng hàng

3.

a) Viết ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ bên 

A, O, C;                     

M, O, N;

D, O, B;

A, P, D

A, M, B

P, O, Q;

C, Q, B

D, N, C 

 b) Tô màu các hình tam giác trong hình vẽ trên sao cho hai hình tam giác liền kề nhau có màu khác nhau.

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me