Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 2

2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài tập trang 40, 41 bài 36 + 15 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1. Câu 1: Tính...

1. Tính

2. Đặt tính rồi tính:

  

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

 

4. Tô màu quả bóng ghi phép tính có kết quả là 45:

 

BÀI GIẢI

1. 

                                                      

2. 

                                                                            

3. 

Tóm tắt

 

Bài giải

Số ki – lô – gam gạo và ngô có trong hai bao là:

46 + 36 = 82 (kg)

Đáp số: 82 trang

4. 

 Giaiaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me