Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải vở bài tập Toán lớp 2

2. PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100

Giải bài tập trang 45 bài phép cộng có tổng bằng 100 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1. Câu 1: Tính...

1. Tính:

 

2. Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 80 + 20 = ..... \cr
& 70 + 30 = ...... \cr} \) 

\(\eqalign{& 40 + 60 = ..... \cr & 10 + 90 = ...... \cr} \)

\(\eqalign{
& 50 + 50 = ..... \cr
& 20 + 80 = ...... \cr} \)                                                                 

3. Một trường tiểu học có 88 học sinh lớp 1, số học sinh lớp 2 nhiều hơn số học sinh lớp 1 là 12 học sinh. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh lớp 2?

4. Số

 

5. Nối hai số có tổng bằng 100 (theo mẫu):

 

BÀI GIẢI

1.

 

2. 

\(\eqalign{
& 80 + 20 = 100 \cr 
& 70 + 30 = 100 \cr} \) 

\(\eqalign{& 40 + 60 = 100 \cr & 10 + 90 = 100 \cr} \)

\(\eqalign{
& 50 + 50 = 100 \cr 
& 20 + 80 = 100 \cr} \)                                                                

3.

Tóm tắt

 

Bài giải

Trường đó có số học sinh lớp hai là:

88 + 12 = 100 (học sinh)

Đáp số: 100 học sinh.

4. 

  

5. 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me