Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải sách bài tập Hóa học 9

CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Giải bài tập trang 11 bài 9 tính chất hóa học của muối Sách bài tập (SBT) Hóa học 9. Câu 9.1: Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch natri sunfat và natri sunfit là...

Bài 9.1 Trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Thuốc thử dùng để phân biệt hai dung dịch natri sunfat và natri sunfit là

A.  dung dịch bari clorua.

B.  dung dịch axit clohiđric.

C. dung dịch chì nitrat.

D. dung dịch natri hiđroxit.

Trả lời                     

Đáp án B


Bài 9.2 Trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

a) Hãy cho biết những phản ứng hoá học nào trong bảng có thể dùng để điều chế các muối sau (Bằng cách ghi dấu x (có) và dấu o (không) vào những ô tương ứng) :

  1. Natri clorua.
  2. Đồng clorua.

Viết các phương trình hoá học.

b)  Vì sao có một số phản ứng hoá học trong bảng là không thích hợp cho sự điều chế những muối trên ?

             PHẢN ỨNG

               HÓA HỌC

   MUỐI

Axit

+

Bazơ

Axit

+

Oxit bazơ

Axit

+

Kim loại

Axit

+

Muối

Muối

+

Muối

Kim loại

+

Phi kim

            NaCl

 

 

 

 

 

 

CuCl2

 

 

 

 

 

 

Trả lời                        
a) Viết các phương trình hóa học của phản ứng từ (1) đến (10) .
 
 

             PHẢN ỨNG

               HÓA HỌC

   MUỐI

Axit

+

Bazơ

Axit

+

Oxit bazơ

Axit

+

Kim loại

Axit

+

Muối

Muối

+

Muối

Kim loại

+

Phi kim

            NaCl

x(l)

x(2)

0

x (3)

x(4)

x(5)

           CuCl2

x(6)

x(7)

0

x(8)

x(9)

x(10)

b) 

Một số phản ứng hoá học không thích hợp để điều chế muối NaCl và CuCl2 :

- Kim loại Na có phản ứng với axit HCl tạo muối NaCl. Nhưng người ta không dùng phản ứng này vì phản ứng gây nổ, nguy hiểm.

- Kim loại Cu không tác dụng với axit HCl.


Bài 9.3 Trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Nếu chỉ dùng dung dịch NaOH thì có thể phân biệt được hai muối trong mỗi cặp chất sau được không ?

a)  Dung dịch Na2S04 và dung dịch Fe2(S04)3.

b)  Dung dịch Na2S04 và dung dịch CuSO4.

c)  Dung dịch Na2S04 và dung dịch BaCl2.

Giải thích và viết phương trình hoá học.

Trả lời                       

Dùng dung dịch NaOH có thể phân biệt được 2 muối trong những cặp chất:

a) Dung dịch Na2SO4 và dung dịch Fe2(S04)3. Dung dịch muối nào tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra kết tủa màu đỏ nâu, là muối Fe2(S04)3:

Fe2(S04)3 + 6NaOH —------> 2Fe(OH)3 \( \downarrow \)  + 3Na2SO4

                                             (đỏ nâu)

b) Dung dịch Na2SO4 và dung dịch CuSO.Dung dịch muối nào tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra kết tủa màu xanh, là muối CuSO4 :

CuSO4 + 2NaOH —----> Cu(OH)2 \( \downarrow \)  + Na2SO4

                                      (xanh)

c) Dung dich Na2S04  và dung dịch BaCl2 : không dùng NaOH để nhận biết 2 dung dịch trên vì sau phản ứng các cặp chất không tồn tại. 


Bài 9.4 Trang 11 Sách bài tập (SBT) Hóa học 9

Có thể dùng những phản ứng hoá học nào để chứng minh rằng thành phần của muối đồng(II) sunfat có nguyên tố đồng và gốc sunfat ?

Trả lời                 

Chọn những thuốc thử để nhận biết trong thành phần của muối đổng(II) suníat có chứa nguyên tố đồng và gốc sunfat :

- Nhận biết nguyên tố đồng. Dùng thuốc thử là kim loại hoạt động, thí dụ Fe, Zn…

Fe + CuSO4 —----> FeSO4 + Cu \( \downarrow \)

                                                   (đỏ)

- Nhận biết gốc sunfat : Dùng thuốc thử là dung dịch muối bari, như BaCl2, Ba(NO3)2, Ba(OH)2 :

BaCl2 + CuSO4 —------> CuCl2 + BaSO­4 \( \downarrow \)

                                                             (trắng)

Giaibaitap.me

 


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác