Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Soạn văn lớp 7 - Ngắn gọn

Soạn văn lớp 7 ngắn gọn bài Dấu gạch ngang, SGK Ngữ Văn 7 tập 2. Câu 1. Công dụng của dấu gạch ngang:

I. Công dụng của dấu gạch ngang:

a. Đánh dấu bộ phận giải thích.

b. Lời nói trực tiếp của nhân vật

c. Được dùng để thực hiện phép liệt kê

d. Nối các bộ phận trong một liên danh.

II. Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối:

1. Dấu gạch nối giữa các tiếng trong từ Va-ren được dùng để nối các tiếng trong từ mượn gồm nhiều tiếng.

2. Cách viết dấu nối: ngắn hơn dấu gạch ngang.

III. LUYỆN TẬP:

1. Công dụng của dấu gạch ngang:

a. Đánh dấu bộ phận giải thích.

b. Đánh dấu bộ phận giải thích.

c. Đánh dấu bộ phận giải thích và lời nói trực tiếp.

d. Nối liên danh.

e. Nối liên danh

2. Nêu rõ công dụng của các dấu gạch nối:

Nối các tiếng trong từ phiên âm tiếng nước ngoài.

3. Đặt câu có dùng dấu gạch ngang:

Thiện Sĩ – con của Sùng ông, Sùng bà kết hôn cùng Thị Kính – con gái Mãng ông.

Cuộc gặp mặt của đại diện học sinh cả nước hôm nay, em đã gặp được một bạn học rất giỏi – bạn Nam đến từ Nam Định.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác