Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

Soạn văn lớp 7 - Ngắn gọn

Soạn văn lớp 7 ngắn gọn bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động, SGK Ngữ Văn 7 tập 2. Câu 1. Xác định chủ ngữ của mỗi câu sau:

I. Câu chủ động và câu bị động:

1. Xác định chủ ngữ của mỗi câu sau:

a. Mọi người yêu mến em.

CN: Mọi người

VN: yêu mến em.

b. Em được mọi người yêu mến.

CN: Em

VN: được mọi người yêu mến.

2. Ý nghĩa của chủ ngữ:

- Ở câu a: chủ ngữ- thực hiện hành động muốn hướng đến người khác  - câu chủ động.

- Ở câu b: chủ ngữ - được hành động của người khác hướng tới – câu bị động.

II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động.

1. Chọn câu b: Em được mọi người yêu mến.

2. Chọn cách viết trên là vì nó tạo liên kết câu: Em tôi là chi đội trưởng. Em được mọi người yêu mến.

III. LUYỆN TẬP:

Tìm câu bị động:

*Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

*Người đầu tiên chịu ảnh hưởng thơ Pháp rất đậm là Thế Lữ.

Tác giả “Mấy vần thơ” liền được tôn làm đương thời đệ nhất thi sĩ.

ð  Tác giả chọn cách viết như vậy là để tránh lặp lại kiểu câu dùng trước đó, đồng thời để đảm bảo sự liên kết.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác