Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Unit 6: The first university in Viet Nam - Trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam

Làm theo nhóm. Nhìn vào 4 bức tượng và nói về chúng. Em có thể sử dụng thông tin trong mục 2 và 3 và những phần khác để hoàn thành

1. Before you read, work in groups and answer the questions

(Trước khi đọc, hãy làm việc theo nhóm và trả lời những câu hỏi sau đây.)

Hướng dẫn giải:

1. - Yes, we do. Vâng, đúng vậy.

2. - They come here to wish the good result for their exams.

3. - There will be more tourists who visit this place in the future.

Tạm dịch:

1. Bạn có nghĩ rằng Temple of Literature - the Imperial Academy là một cái tên tiếng Anh thay cho Văn Miếu - Quốc Tử Giám không?

- Vâng, đúng vậy.

2. Tại sao nhiều học sinh lại đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám trước kỳ thi của họ?

- Họ đến đây để cầu mong có kết quả tốt cho kỳ thi của họ.

3. Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với nơi lịch sử này trong tương lai?

- Sẽ có nhiều du khách đến thăm nơi này trong tương lai.

2. Read the passage and answer the questions

(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi)

Hướng dẫn giải:

1. - In 1076. Vào năm 1076.

2. - Because thousands of Vietnamese scholars graduated from it.

3. - Chu Van An 

4. - It is considered the first university in Viet Nam.

Tạm dịch:

Cách đây rất lâu, vào năm 1070, không có trường đại học ở Việt Nam. Vì vậy, năm 1076 vua Lý Nhân Tông đã quyết định xây dựng một trường đại học lấy tên là Quốc Tử Giám. Nó được xem như trường đại học đầu tiên ở Việt Nam. Trường đại học là một thành công lớn và hàng ngàn học giả Việt Nam đã tốt nghiệp từ trường đại học này.

Quốc Tử Giám có một lịch sử thú vị và lâu đời. Nhiều vị vua, chúa và học giả đã làm việc để phát triển trường đại học này. Chu Văn An được xem là một trong những nhà giáo nổi tiếng ở Quốc Tử Giám.

Vào thời hiện đại, Quốc Tử Giám tiếp tục phát triển và nhận được sự công nhận. Nhiều tòa nhà cũ được xây dựng lại vào năm 1999. Vào năm 2003, 4 bức tượng (Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Chu Văn An) được xây dựng. Vào năm 2010, 82 bia tiến sĩ đã được UNESCO công nhận.

1. Quốc Tử Giám được thành lập khi nào?

- Vào năm 1076.

2. Tại sao nó thành công?

- Bởi vì hàng ngàn học giả Việt Nam đã tốt nghiệp từ đây.

3. Ai là một trong những nhà giáo nổi tiếng nhất ở Quốc Tử Giám?

- Nhà giáo Chu Văn An

4. Một điều đặc biệt khác nữa về nó là gì?

Nó được xem là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

3. Read the passage again and match the time in A with the events in B

(Đọc lại đoạn văn và nối thời gian trong phần A với sự kiện trong phần B sao cho phù hợp)

Hướng dẫn giải:

1 - D

2 - A

3 - B

4 - C

Tạm dịch:

1. Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076.

2. Năm 1999, nhiều tòa nhà củ đã được xây dựng lại.

3. Năm 2003, 4 bức tượng đã được xây dựng.

4. Năm 2010, 82 bia tiến sĩ đã được UNESCO công nhận.

4. Work in groups. Look at the four statues and talk about them. You can use the informatior in 2 and 3 and other parts of the unit to help you.

(Làm theo nhóm. Nhìn vào 4 bức tượng và nói về chúng. Em có thể sử dụng thông tin trong mục 2 và 3 và những phần khác để hoàn thành)

Hướng dẫn giải:

 Chu Văn An (1292-1370)

This is the statue of Chu Van An, He is considered one of the most famous teachers at the Imperial Academy.

1. Ly Thanh Tong (1023-1072)

This is the statue of Ly Thanh Tong. Emperor Ly Thanh Tong is considered the founder of the Temple of Literature.

2. Ly Nhan Tong (1066-1128)

This is the statue of Ly Nhan Tong. Emperor Ly Nhan Tong is regarded as the builder of the Imperial Academy.

3. Le Thanh Tong (1442-1497)

This is the statue of Le Thanh Tong. The erection of the First Doctor’s stone tablet was ordered by King Le Thanh Tong.

Tạm dịch:

Chu Văn An (1292-1370)

Đây là tượng cụ Chu Văn An. Ông được xem là một trong những nhà giáo nổi tiếng nhất ở Quốc Tử Giám.

1. Lý Thánh Tông (1023-1072)

Đây là tượng Lý Thánh Tông. Vua Lý Thánh Tông được xem là người thành lập Văn Miếu.

2. Lý Nhân Tông (1066-1128)

Đây là tượng Lý Nhân Tông. Vua Lý Nhân Tông được xem như là người xây dựng nên Quốc Tử Giám.

3. Lê Thánh Tông (1442-1497)

Đây là tượng Lê Thánh Tông. Vua Lè Thánh Tông đã ra lệnh cho xây dựng bia Tiến sĩ đầu tiên.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me