Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Unit 6: The first university in Viet Nam - Trường Đại học đầu tiên ở Việt Nam

Chọn một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực của bạn và làm một tờ quảng cáo như phần 1

1. The following is a brochure made by Phong and his classmates after a trip to the Temple of Literature - the Imperial Academy

(Sau đây là tờ bướm (tờ quảng cáo) được Phong và các bạn trong lớp làm sau chuyến đi đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám.)

Tạm dịch:

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Thời gian mở cửa/đóng cửa

8:00 sáng - 5:00 chiều

Sơ đổ

-   Cổng Văn Miếu

-   Khuê Văn Các

-   Bia tiến sĩ

-  Văn Miếu

-   Quốc Tử Giám

Lịch sử

-  Văn Miếu được thành lập năm 1070.

-   Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076.

-   Bia tiến sĩ đầu tiên được dựng nên vào năm 1484.

Tại sao vào thăm

-   Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

-   Biểu tượng của Hà Nội.

2. Choose one of the most famous tourist sites in your community (village/district/province) and make a brochure as in 1.

(Chọn một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực của bạn và làm một tờ quảng cáo như phần 1.)

Hướng dẫn giải:

Thong Nhat Palace 

Opening/ closing time 

Morning: 7:30 to 11:00

Afternoon: 13:00 to 16:00 

Layout 

-       Gate 

-       Grass capet with water fountain at the centre 

-       Thong Nhat palace 

-       The trees around the palace 

-       History 

-       The palace was firstly built in 1873 and the old name was Norodom Palace.

-       It was reconstructed in 1966 by architect Ngo Viet Thu.

Why visit 

-       It was a special historic site of Ho Chi Minh city.

-       The architecture is very wonderful with the combination of Europe and Asia.

Tạm dịch:

Dinh Thống Nhất

Thời gian mở cửa/đóng cửa

Sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ

Chiều: từ 13 giờ đến 16 giờ

Sơ đồ

-       Cổng dinh

-       Bãi cỏ với đài phun nước ở giữa

-       Dinh Thống Nhất

-       Cây bao bọc xung quanh History Lịch sử

-       Dinh lần đầu tiên được xây dựng vào năm 1873 và có tên cũ là dinh Norodom.

-       Nó được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ xây dựng lại vào năm 1966.

Tại sao vào thăm

-       Nó là một địa điểm lịch sử đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh.

-       Kiến trúc tuyệt vời với sự kết hợp giữa châu Ấu và châu Á.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me