Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.1 trên 8 phiếu

Giải bài tập Vật lí 6

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 52 bài 16 Ròng rọc SGK Vật Lý 6. Câu C3: Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc cố định....

C3. Dựa vào bảng kết quả thí nghiệm hãy so sánh :

a)  Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kco vật qua ròng rọc cố định.

b) Chiều, cường độ của lực kéo vật lên trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc động

Trả lời: 

a) Chiều của lực kéo vật lên trực tiếp (dưới lên) và chiều của lực kéo vật qua ròng rọc cố định (trên xuống) là khác nhau (ngược nhau), do đó độ lớn của hai lực này là như nhau.

b) Chiều của lực kéo vật lên trực tiếp (dưới lên) so với chiêu của lực kéo vật qua ròng rọc động (dưới lên) là không thay đổi, do đó độ lớn của lực kéo vật lên trực tiếp lớn hơn độ lớn của lực kéo vật qua ròng rọc động.

C4. Tìm từ thích hợp để điền vào chồ trống của các câu sau :

a)    Ròng rọc (1) ............. có tác dụng làm đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp.

b)   Dùng ròng rọc (2)..... thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật.

Trả lời:

( 1 ) - cố định ;                                                     (2) - động.

C6. Dùng ròng rọc có lợi gì ?

Trả lời:

Dùng ròng rọc cố định giúp làm thay đổi hướng của lực kéo (được lợi vể hướng), dùng ròng rọc động được lợi vể lực.

C7. Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong hình 16.6 có lợi hơn về lực ? Tại sao ?

Trả lời:

Sử dụng hệ thống ròng rọc cố định và ròng rọc động có lợi hơn vì vừa được lợi về độ lớn, vừa được lợi vẻ hướng của lực kéo

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác