Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

Giải bài tập Công nghệ 6

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 133 SGK Công nghệ 6. Câu 1: Chi tiêu trong gia đình là gì ?...

Bài 1 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Chi tiêu trong gia đình là gì ?

Hướng dẫn trả lời

Chi tiêu trong gia đình là các chi phí để đáp ứng như cầu vật chất và văn hoá tinh thần của các thành viên trong gia đình từ nguồn thu nhập của họ .


Bài 2 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Bạn hãy kể các khoản chi tiêu của gia đình ? 

hướng dẫn trả lời 

Chi tiêu các nhu cầu vật chất : như ăn,mặc ,ở ,đi lại

Chi tiêu cho các nhu cầu văn hoá tinh thần : học tập ,giao tiếp ,giải trí, tham quan 

Chi tiêu cho các hộ gia đình ở thành phố lớn hơn so với nông thôn.


Bài 3 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Mức chi tiêu của gia đình ở thành phố và nông thôn có khác nhau không ? 

Hướng dẫn trả lời

Chi tiêu của các hộ gia đình trong thành phố lớn hơn so với ở nông thôn 


Bài 4 trang 133 SGK Công Nghệ 6

Làm thế nào để cân đối thu chi trong gia đình ?

 Hướng dẫn trả lời

Phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chi tiêu 

Chi chi tiêu khi thực sự cần thiết

Chi tiêu phải phù hợp với khả năng thu nhập 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me