Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Giải bài tập Tin học 6

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 47 SGK Tin học 6. Câu 1: Trong các câu sau, những câu nào đúng?...

Câu 1 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Trong các câu sau, những cảu nào đúng?

(A) Thư mục có thể chứa tệp tin;

(B) Tệp tin có thể chứa trong các tệp tin khác;

(C) Thư mục có thể chứa các thư mục con;

(D) Tệp tin luôn chứa các thư mục con.

Lời giải:

Những câu đúng là:

(A) Thư mục có thể chứa tệp tin;

(C) Thư mục có thể chứa các thư mục con;


Câu 2 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Một thư mục có thể chứa bao nhiêu tệp tin?

(A) 1;

(B) 10;

(C) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Lời giải:

Câu trả lời đúng là:

(C) Không hạn chế số lượng, chỉ phụ thuộc vào dung lượng lưu trữ.


Câu 3 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Giả sử đĩa C có tổ chức thông tin được mô tả trong hình dưới đây :

a. Hãy viết đường dẫn đến tệp Hinh.bt

b. Câu "Thư mục THUVIEN chứa các tệp tin Dai.bt và Hinh.bt" đúng hay sai?

c. Thư mục mẹ của KHXH là thư mục nào ?

d. Thư mục BAIHAT năm trong thư mục gốc đúng hay sai

 

 

Lời giải:

a. Đường dẫn đến file Hinh.bt : C:/THUVIEN/KHTN/TOAN/Hinh.bt .

b. Đúng Thư mục THUVIEN chứa các tệp tin Dai.bt và Hinh.bt và thư mục TOAN

c. Thư mục mẹ của KHXH là thư mục THUVIEN

d. Sai thư mục BAIHAT là thư mục gốc trong ổ C


Câu 4 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Em hãy nêu những thao tác chính với tệp và thư mục. Vì sao chúng ta cần các thao tác này?

Lời giải:

Các thao tác chính với tệp và thư mục:

- Xem thông tin về các tệp và thư mục

- Tạo mới

- Xóa 

- Đổi tên

- Sao chép

- Di chuyển

Chúng ta cẩn các thao tác này vì cần tổ chức thông tin trên máy tính một cách khoa học để dễ tìm thông tin.


Câu 5 trang 47 SGK Tin học lớp 6

Trong một đĩa cứng có thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được hay không? 

Trả lời:

Trong một đĩa cứng không thể tồn tại hai tệp hoặc hai thư mục có tên giống nhau được.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me