Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Quê hương.

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Quê hương.

2. Viết lại các từ trong bài chính tả Rừng cây trong nắng:

a) - Bắt đẩu bằng tr : ................................

- Bắt đầu bằng ch: ....................................

b) - Bắt đẩu bằng v: ..................................

- Bắt đầu bằng d: .....................................

3. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp trong truyện vui sau :

Người nhát nhát

Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố lúc về cậu bé nói với mẹ :

- Mẹ ạ bây giờ con mới biết là bà nhát lắm.

Mẹ ngạc nhiên :

- Sao con lại nói thế ?

Cậu bé trả lòi :

- Vì mỗi khi sang đường thì bà lại nắm chặt lấy tay con

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Quê hương.

Giọng quê hương

Quê hương

Thư gửi bà

Đất quý, đất yêu

Vẽ quê hương

Chõ bánh khúc của dì tôi

2. Viết lại các từ trong bài chính tả Rừng cây trong nắng:

a) - Bắt đầu bằng tr: trong, trời, tráng (lệ), tràm

- Bắt đầu bằng ch : chim

b) - Bắt đầu bằng v: vàng, vôi, vẻ, vươn, vang, vọng

- Bắt đầu bằng d: dưới, dậy

3. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy còn thiếu vào chỗ thích hợp trong truyện vui sau :

Người nhát nhất

Một cậu bé được bà dẫn đi chơi phố. Lúc về, cậu bé nói với mẹ :

- Mẹ ạ, bây giờ con mới biết là bà nhát lắm.

Mẹ ngạc nhiên :

- Sao con lại nói thế ?

Cậu bé trả lời :

- Vì cứ mỗi khi qua đường, bà lại nắm chặt lấy tay con.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác