Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 1

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bắc - Trung - Nam.

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bắc - Trung - Nam.

2. Tìm các hình ảnh so sánh trong những câu văn sau rồi ghi vào bảng ở dưới.

a) Những thân cây tràm vươn thẳng lên trời như những cây nến khổng lồ.

b) Đước mọc san sát, thẳng đuột như hằng hà sa số cây dù xanh cắm trên bãi.

Sự vật A

Từ so sánh

Sự vật B

a) .....................

 .....................

 .....................

b) .....................

 .....................

 .....................

3. Từ biển trong câu “Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời”, có nghĩa là gì ? Đánh dấu X vào □ thích hợp :

□ Khối lượng to lớn trên một diện tích rộng.

□ Vùng nước mặn rộng lớn trên bề mặt trái đất.

□ Tấm gỗ, sát có chữ viết, hình vẽ, đặt ở chỗ mọi người dễ thấy.

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bắc - Trung - Nam.

Nắng phương Nam

Cảnh đẹp non sông

Luôn nghĩ đến miền Nam

Người con của Tây Nguyên

Vàm Cỏ Đông

Cửa Tùng

2. Tìm các hình ảnh so sánh trong những câu văn sau rồi ghi vào bảng ở dưới.

Sự vật A

Từ so sánh

Sự vật B

a) Những thân cây tràm (vươn thẳng lên trời)

như

những cây nến (khổng lồ)

b) Đước (mọc thẳng san sát, thẳng đuột)

như

(hằng hà sa số) cây dù (xanh cắm trên bãi)

3. Từ biển trong câu “Từ trong biển lá xanh rờn, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời”, có nghĩa là gì ? Đánh dấu X vào □ thích hợp:

X  Khối lượng to lớn trên một diện tích rộng.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác