Trang chủ
Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

Dựa theo truyện Chàng trai iàng Phù ủng, trả lời các câu hỏi dưới đây :

Dựa theo truyện Chàng trai làng Phù Ủng, trả lời các câu hỏi dưới đây :

1. Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì ?

……………………………………………………

2. Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai ?

……………………………………………………

3.Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô ?

……………………………………………………

TRẢ LỜI:

Dựa theo truyện Chàng trai làng Phù Ủng trả lời các câu hỏi dưới đây :

1. Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì ?

   Chàng trai ngồi bên vệ đường đan sọt.           

2. Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai ?

   Vì lối hẹp, quân đông, võng xe chật đường, loa thét đinh tai mà chàng vẫn ngồi mải mê đan sọt không nhận thấy làm cản lối đi của đoàn quân Trần Hưng Đạo nên quân mở đường giận dữ lấy giáo đâm vào đùi để chàng tỉnh ra, dời đi chỗ khác.

3. Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô ?

   Vì Trần Hưng Đạo nhận thấy chàng trai là người có chí khí, can đảm lại tinh thông các phép dùng binh, là một nhân tài có thể giúp ích cho đất nước.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác