Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt 3 - Cánh Diều

Bài 16. Bảo vệ Tổ quốc

Soạn bài Trận đánh trên không trang 72, 73 SGK Tiếng Việt 3 Cánh Diều tập 2. Những chi tiết nào nói lên lòng dũng cảm và quyết tâm của các chiến sĩ hạ gục máy bay địch?

I. Đọc hiểu:

Câu 1: Chú Lương và chú Sáu là ai? Họ có nhiệm vụ gì? 

Phương pháp:

Em dựa vào bài đọc để trả lời câu hỏi.  

Trả lời: 

Chú Lương và chú Sáu là những phi công trên chiến trường. Họ có nhiệm vụ là bắn phá máy bay địch.  

Câu 2: Em hiểu những lời đối thoại ở đoạn 1 và đoạn 2 là của ai? 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 1 và đoạn 2 của bài đọc.

Trả lời: 

Những lời đối thoại ở đoạn 1 và đoạn 2 là của các hai chiến sĩ nói về mục tiêu. 

Câu 3: Máy bay địch đã bị chiếc Mích của ta hạ gục như thế nào? 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 3 của bài đọc. 

Trả lời: 

Máy bay của địch đã bị chiếc Mích của ta hạ gục qua chi tiết “Lương đâm xuống ngay trên lưng thằng địch, bắn một loạt đạn. Những đốm lửa đỏ phung phụt bay về phía trước. Lương vọt lên, vượt qua thằng địch. Chiếc Mích vòng lại, nghiêng cánh bổ xuống lần thứ hai… Những mảnh kim khí và mi ca bay tung tóe.”  

Câu 4: Những chi tiết nào nói lên lòng dũng cảm và quyết tâm của các chiến sĩ hạ gục máy bay địch? 

Phương pháp:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.

Trả lời: 

Lương bóp cò. Anh có cảm tưởng như đang túm tận gáy thằng địch mà quật xuống. Những đốm đỏ xuyên thẳng vào đầu và cánh chiếc máy bay Mỹ. 

Câu 1: Những câu nào trong bài đọc là lời nói của nhân vật? Dấu câu nào cho em biết điều đó? 

Phương pháp:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.  

Trả lời:

Những câu là lời nói nhân vật:

- Thăng Long! Mục tiêu phía trước, 12 cây.

- Thăng Long nghe rõ!

- Xin phép công kích.

- Cho công kích!

- Cháy rồi! Nó nhảy dù!

Dấu gạch ngang trước mỗi câu cho em biết đó là lời thoại trực tiếp của nhân vật. 

Câu 2: Chọn dấu câu phù hợp để thay ngôi sao trong câu dưới đây: 

 Câu chuyện Trận đánh trên không phản ánh một mặt trận lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta * mặt trận trên cao. 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Trả lời: 

Câu chuyện Trận đánh trên không phản ánh một mặt trận lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta – mặt trận trên cao. 

Câu 3: Chuyển câu trong dấu ngoặc kép thành lời nói trực tiếp được đánh dấu bằng dấu gạch ngang:

Lương gọi: “Báo cáo Trường Sơn, Hai Mươi Hai đã nhảy dù.”.  

NGUYỄN ĐÌNH THI

Phương pháp:

Em dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.   

Trả lời: 

Lương gọi: 

Báo cáo Trường Sơn, Hai Mươi Hai đã nhảy dù.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác