Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt 3 - Cánh Diều

Bài 16. Bảo vệ Tổ quốc

Soạn bài Ở lại với chiến khu trang 76, 77, 78 SGK Tiếng Việt 3 Cánh Diều tập 2. Trung đoàn trưởng nói gì với các chiến sĩ nhỏ? Chuyển câu “Chúng em xin ở lại.” thành một câu khiến. Tìm các bộ phận của câu ứng với mỗi cột trong bảng dưới đây:

I. Đọc hiểu:

Câu 1: Trung đoàn trưởng nói gì với các chiến sĩ nhỏ? 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 1 của bài đọc. 

Trả lời: 

Trung đoàn trưởng nói với các chiến sĩ rằng con đường phía trước của chiến khu sẽ rất gian khổ, em nào muốn trở về gia đình thì trung đoàn sẽ cho các em về. 

Câu 2: Vì sao các chiến sĩ xúc động khi nghe trung đoàn trưởng nói? 

Phương pháp:

Em đọc bài đọc để trả lời câu hỏi.  

Trả lời: 

Vì lời của trung đoàn trưởng thể hiện sự thấu hiểu, bao dung cho những vất vả mà các chiến sĩ gặp phải. 

Câu 3: Các chiến sĩ đáp lời trung đoàn trưởng như thế nào? 

Phương pháp:

Em đọc từ “Trước ý kiến đột ngột” đến “làm trung đoàn trưởng rơi nước mắt.”  

Trả lời: 

Lượm bước tới gần động lửa. Giọng em rung lên:

- Em xin ở lại.

Cả đội nhao nhao:

- Chúng em xin ở lại.

Mừng nói như van lơn:

- Chúng em còn nhỏ, chưa làm được chi nhiều thì trung đoàn cho chúng em ăn ít cũng được. Đừng bắt chúng em phải về, tôi chúng em lắm…

Câu 4: Chi tiết nào trong bài khiến em cảm động? Vì sao? 

Phương pháp:

Em đọc bài đọc và tự liên hệ bản thân, nói lên cảm xúc của mình.   

Trả lời: 

- Chi tiết khiến em cảm động là cả đội nhao lên nói “Chúng em xin ở lại.” Vì chi tiết đó thể hiện sự quyết tâm, đồng lòng và đoàn kết của toàn đội với nhiệm vụ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.  

II. Luyện tập:

Câu 1: Tìm trong lời của nhân vật Mừng một câu khiến. 

Phương pháp:

Em đọc lại bài đọc để hoàn thành bài tập. 

Trả lời: 

Câu cầu khiến trong lời của nhân vật Mừng: "Đừng bắt chúng em phải về, tội chúng em lắm..." 

Câu 2: Chuyển câu “Chúng em xin ở lại.” thành một câu khiến. 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập.  

Trả lời: 

Trung đoàn trưởng cho chúng em ở lại nhé! 

Câu 3: Tìm các bộ phận của câu ứng với mỗi cột trong bảng dưới đây:

Tiếng hát bùng lên như ngọn lửa rực rỡ giữa đêm rừng lạnh tối. 

Phương pháp:

Em dựa vào kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.   

Trả lời:

Sự vật 1

Đặc điểm

Từ so sánh

Sự vật 2

Tiếng hát

bùng lên 

như 

ngọn lửa rực rỡ giữa đêm rừng lạnh tối.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác