Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt 3 - Cánh Diều

Bài 19. Ôn tập cuối năm

Soạn bài Tiết 1 - Ôn tập cuối năm trang 116 SGK Tiếng Việt 3 Cánh Diều tập 2. Tìm từ có nghĩa giống mỗi từ dưới đây. Đặt câu với một từ em tìm được.

Câu 1. Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng: Mỗi học sinh đọc một đoạn văn, đoạn thơ khoảng 75 – 80 tiếng hoặc đọc thuộc lòng một đoạn thơ (bài thơ) đã học.  

Phương pháp:

Em đọc to, rõ ràng, truyền cảm bài đã chọn.  

Trả lời: 

- Học sinh học thuộc lòng thơ, đọc trôi chay thành tiếng.

- Chú ý đọc rõ ràng, mạch lạc. 

Câu 2. Tìm từ có nghĩa giống mỗi từ dưới đây. Đặt câu với một từ em tìm được. 

a) đất nước

b) yêu dấu

c) chăm chỉ

Phương pháp:

Em suy nghĩ và hoàn thành bài tập. 

Trả lời: 

a) Đất nước – Tổ quốc

Em yêu Tổ quốc em.

b) Yêu dấu – yêu thương

Sống cần chan hòa tình yêu thương

c) Chăm chỉ - cần cù 

Cần cù là đức tính quý giá. 

Câu 3. Chọn từ có nghĩa trái ngược với từ in đậm để hoàn thành các câu dưới đây:

a) Trên kính _ nhường.

b) Hẹp nhà _ bụng.

c) Tuổi _ chí lớn.

d) Anh em như thể chân tay

Rách _ đùm bọc, dở _ đỡ đần 

Phương pháp:

Em đọc các câu và tìm từ trái nghĩa.    

Trả lời: 

a) Trên kính dưới nhường

b) Hep nhà rộng bụng

c) Tuổi nhỏ chí lớn

d)

Anh em như thể chân tay

Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác