Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt 3 - Cánh Diều

Bài 17. Trái Đất của em

Soạn bài Những bậc đá chạm mây trang 91, 92 SGK Tiếng Việt 3 Cánh Diều tập 2. Người dân xóm chài gặp phải những khó khăn gì?

I. Đọc hiểu:

Câu 1: Người dân xóm chài gặp phải những khó khăn gì? 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 1 của bài đọc. 

Trả lời: 

Cuộc sống đang yên lành bỗng người dân xóm chài gặp phải một trận bão khủng khiếp cuốn đi tất cả thuyền bè. Người dân đành phải lên núi kiếm củi đem ra chợ bán để sinh sống qua ngày. Tuy nhiên, sườn núi phía họ ở dựng đứng, bà con phải đi đường vòng rất xa.

Câu 2: Cố Đương đã làm gì để giúp bà con trong xóm? 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 2 của bài đọc.  

Trả lời: 

Cố Đương đã ghép đá thành những bậc thang vượt dốc để có được con đường ngắn như mong muốn, giúp bà con không phải đi đường vòng.

Câu 3: Những chi tiết nào nói lên quyết tâm và lòng kiên trì của cố Đương? 

Phương pháp:

Em đọc đoạn 3 của bài đọc. 

Trả lời: 

Những chi tiết nói lên quyết tâm và lòng kiên trì của cố Đương: dù ai cũng cho rằng việc đó là rất khó, không thể làm được nhưng cố Đương vẫn quyết tâm tìm cách làm đường. Công việc nặng nhọc không khiến ông sờn lòng. Sau 5 lần sim ra quả, con đường lên núi đã hoàn thành.

Câu 4: Qua câu chuyện, em thấy cố Đương và người dân xóm chài đã chọn cách ứng xử như thế nào với thiên nhiên?

a) Dựa hoàn toàn vào thiên nhiên.

b) Cải tạo thiên nhiên để phục vụ mình.

c) Vừa dựa vào thiên nhiên, vừa cải tạo thiên nhiên. 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và trả lời câu hỏi.   

Trả lời: 

Chọn ý c) Vừa dựa vào thiên nhiên, vừa cải tạo thiên nhiên. 

II. Luyện tập:

Câu 1: Sử dụng câu hỏi Vì sao?, hỏi đáp với bạn theo nội dung các câu sau:

a) Người ta gọi ông là cố Đương.

b) Dân làng tăng ông thêm một tên mới là cố Ghép. 

Phương pháp:

Em suy nghĩ và đặt câu hỏi đáp với bạn. 

Trả lời: 

a) 

Hỏi: Vì sao người ta gọi ông là cố Đương?

Đáp: Vì hễ gặp việc gì khó, ông đều đảm đương gánh vác.

b) 

Hỏi: Vì sao dân làng tặng ông thêm một tên mới là cố Ghép?

Đáp: Vì sau bao nỗ lực, ông đã hoàn thành con đường lên xuống núi dễ dàng, bà con rất biết ơn ông nên đã đặt thêm cho ông một tên mới là cố Ghép.

Câu 2: Dựa vào nội dung câu chuyện, hãy nói:

a) Một câu ca ngợi con đường lên núi của cố Đương.

b) Một câu ca ngợi ý chí của cố Đương. 

Phương pháp:

Em dựa vào nội dung câu chuyện và đặt câu.  

Trả lời: 

a) Một câu ca ngợi con đường lên núi của cố Đương: Con đường lên núi mà ông cố Đương dốc sức làm ra có ý nghĩa rất lớn đối với người dân trong làng.

b) Một câu ca ngợi ý chí của cố Đương: Ý chí quyết tâm, không nản lòng trước khó khăn của cố Đương thật đáng khâm phục!

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác