Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

1. Đọc khổ thơ sau : Những chị lúa phát phơ bím tóc Những cộu tre bá vai nhau thì thâm đứng học Đàn cò áo trống Khiêng nắng Qua sông Cô gió chân mây trên đồng Bác mọt tròi đạp xe qua ngọn núi.

1. Đọc khổ thơ sau :

                                          Những chị lúa phất phơ bím tóc

                                          Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học

                                          Đàn cò áo trắng

                                          Khiêng nắng

                                          Qua sông

                                          Cô gió chân mây trên đồng

                                          Bác mặt tròi đạp xe qua ngọn núi.

 a) Trả lời câu hỏi trong bảng:

Tên các sự vật, con vật ?

Các sự vật, con vật được gọi bằng gì ?

Các sự vật, con vật được tả bằng những từ ngữ nào ?

…………

……………

…………………

b) Cách gọi và tả sự vật, con vật có gì hay ? Đánh dấu X vào □ trước những câu trả lời thích hợp.

□ Thể hiện được tình cảm thân thiết của tác giả với sự vật, con vật.

□ Làm cho sự vật, con vật trở nên sinh động, gần gũi, đáng yêu.

□ Làm cho các sự vật và con vật trở nên khác nhau.

□ Làm cho bài thơ có vần, khác với bài văn xuôi.

2. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi "Vì sao ?" :

a) Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá.

b) Những chàng man-gát rất bình tĩnh vì họ thường là những người phi ngựa giỏi nhất.

c) Chị em Xô-phi đã về ngay vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác.

3. Dựa vào nội dung bài tập đọc Hội vật, trả lời các câu hỏi sau :

a) Vì sao người tứ xứ đổ về xem vật rất đông ?

b) Vì sao lúc đầu keo vật xem chừng chán ngắt ?

c) Vì sao ông Cản Ngũ mất đà chúi xuống ?

d) Vì sao Quắm Đen thua ồng Cản Ngũ ?

TRẢ LỜI:

1. Đọc khổ thơ sau :

                                        Những chị lúa phất phơ bím tóc

                                        Những cậu tre bá vai nhau thì thầm đứng học

                                        Đàn cò áo trắng

                                        Khiêng nắng

                                        Qua sông

                                        Cô gió chăn mây trên đồng

                                        Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi.

a) Trả lời câu hỏi trong bảng :

Tên các sự vật, con vật ?

Các sự vật, con vật được gọi bằng gì ?

Các sự vật, con vật được tả bằng những từ ngữ nào ?

lúa

chị (lúa)

phất phơ bím tóc

tre

cậu (tre)

bá vai nhau thì thầm đứng học

đàn cò

đàn (cò)

áo trắng, khiêng nắng qua sông

gió

cô (gió)

chăn mây trên đồng

mặt trời

bác (mặt trời)

đạp xe qua ngọn núi

b) Cách gọi và tả sự vật, con vật có gì hay ? Đánh dấu X vào □ trước những câu trả lời thích hợp.

□ Làm cho sự vật, con vật trở nên sinh động, gần gũi, đáng yêu.

2.  Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao

a) Cả lớp cười ồ lên vì câu thơ vô lí quá.

b) Những chàng man-gát rất bình tĩnh vì họ thường là những người phi ngựa giỏi nhất.

c) Chị em Xô-phi đã về ngay vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác.

3. Dựa vào nội dung bài tập đọc Hội vật, trả lời các câu hỏi sau :

a) Vì sao người tứ xứ đổ về xem hội vật rất đông ?

Vì ai cũng muốn xem mặt, xem tài ông Cản Ngũ nên người tứ xứ đổ về xem vật rất đông.

b) Vì sao lúc đầu keo vật xem chừng chán ngắt?

Vì lúc đấu ông Cản Ngũ có vẻ lớ ngớ, chậm chạp nên keo vật xem chừng chán ngắt.

c) Vì sao ông cản Ngũ mất đà chúi xuống ?

Bời vì trước đó ông Cản Ngũ bị hụt chân nên ông mất đà chúi xuống.

d) Vì sao Quắm Đen thua ông cản Ngũ ?

Vì thiếu kinh nghiệm, nôn nóng và coi thường đối thủ nên Quắm Đen đả thua ông Cản Ngũ.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác