Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 3

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẬP 2

1. Độc hai khổ thơ dưới dây và trả lời câu hỏi ở dưới

1. Độc hai khổ thơ dưới dây và trả lời câu hỏi ở dưới

Một trời gác núi

Bóng tối lan dần,

Anh Đóm chuyên cần

Lên đèn đi gác.

 

Theo làn gió mát

Đóm đi rất êm,

Đi suốt một đêm

Lo cho người ngủ.

Con đom đóm được gọi bằng gì ?

Tính nết của đom đóm được tả bằng từ ngữ nào ?

Hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào ?

……………………………….

 

……………………………….

 

…………………………….....

……………………………….

………………………………..

……………………………….

……………………………….

………………………………...

 

2. Đọc lại bài thơ Anh Đom Đóm (Tiếng Việt 3, tập một, trang 143). Tìm những con vật khác ngoài đom đóm được gọi và tả như người (nhân hoá), điền thông tin vào bảng sau :

Tên các con vật

Các con vật được gọi bằng gì ?

Các con vật được tả bằng những từ ngữ nào?

………………………………

 

………………………………

 

………………………………

………………………………

………………………………

 

………………………………

 

………………………………

 

………………………………

 

3. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” trong mỗi câu văn dưới đây :

a) Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối.

b) Tối mai, anh Đom Đóm lại đi gác.

c) Chúng em học bài thơ Anh Đom Đóm ở học kì I.

4. Trả lời câu hỏi :

  a)  Lớp em bắt đầu vào học kì II khi nào ?

 

 

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

 

  b) Khi nào học ki II kết thúc ?

 

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

 

  c) Tháng mấy các em đươc nghỉ hè?

 

 

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

 

TRẢ LỜI:

1. Đọc hai khổ thơ dưới đây và trả lời câu hỏi :

Con đom đóm được gọi bằng gì ?

Tính nết của Đom Đóm được tả bằng những từ ngữ nào ?

Hoạt động của đom đóm được tả bằng những từ ngữ nào ?

Anh Đóm

chuyên cần

lên đèn đi gác, đi rất êm lo cho người ngủ.

2. Đọc lại bài thơ Anh Đom Đóm (đã học trong học kì I). Tìm những con vật khác ngoài con đom đóm được gọi và tả như người (nhân hóa), viết vào chỗ trống trong bảng sau :

Tên các con vật

Các con vật được gọi bằng

Các con vật được tả bằng những từ ngữ

Cò Bợ

Chị

 

ru con “Ru hỡi! Ru hời! Hỡi bé tôi ơi.

Ngủ cho ngon giấc"

Vạc

Thím

lặng lẽ mò tôm

3. Gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Khi nào ?” trong mỗi câu văn dưới đây :

a)  Anh Đom Đóm lên đèn đi gác khi trời đã tối.

b)  Tối mai, anh Đóm Đóm lại đi gác.

c)  Chúng em học bài thơ Anh Đóm Đóm trong học kì I

4. Trả lời câu hỏi :

a) Lớp em bắt đầu vào học kì II khi nào ?

Lớp em bắt đầu vào học kì II khi nghỉ Tết xong.

b) Khi nào học kì II kết thúc ?

Học kì II kết thúc khi chúng em thi học kì II xong.

c) Tháng mấy các em được nghỉ hè ?

Tháng sáu chúng em được nghỉ hè.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me