Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 47 bài thực hành đo độ dài (tiếp theo) Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Đọc bảng (theo mẫu)...

Bài 1, 2 trang 47 sgk Toán 3

Bài 1. Đọc bảng (theo mẫu).

Tên

Chiều cao

Hương

1m 32cm

Nam

1m 15 cm

Hằng

1m 20 cm

Minh

1m 25cm

1m 20 cm

 Mẫu: Hương cao một mét ba mươi hai xăng – ti – mét.

Nêu chiều cao của bạn Minh và bạn Nam

Trong 5 ban trên, bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

Giải:

Hương cao một mét ba mươi hai xăng – ti  - mét

Nam cao một mét mười lăm xăng – ti  - mét

Hằng cao một mét hai mươi xăng – ti  - mét

Minh cao một mét hai mươi lăm xăng – ti  - mét

Tú cao một mét hai mươi xăng – ti  - mét., bạn Nam thấp nhất.

Chiều cao của bạn Minh là 1m 25cm

Chiều cao của bạn Nam là 1m 15cm

Trong 5 bạn thì bạn Hương cao nhất .

Bài 2. Các em thực hành đo và viết kết quả đo chiều cao của mỗi bạn trong tổ của mình sau đó so sánh số đo chiều cao để biết được bạn nào cao nhất, bạn nào thấp nhất.

Giải

Ví dụ tổ em gồm 6 bạn có số đo như bảng dưới đây:

Tên

Chiều cao

Nguyễn Ngọc Anh

1m 20cm

Lê Đức Hoàng Dương

1m 40cm

Vũ Vinh Anh

1m 15cm

Nguyễn Tuệ Lâm

1m 25cm

Nguyễn Toàn Anh

1m 30cm

Trịnh Minh Châu 1m 35cm

b) Ở tổ em bạn Lê Đức Hoàng Dương cao nhất: 1m40cm. Bạn Vũ Vinh Anh thấp nhất: 1m15

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác