Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Toán lớp 3

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Giải bài tập trang 19 bài bảng nhân 6 Sách giáo khoa (SGK) Toán 3 tập 1. Câu 1: Tính...

Bài 1, 2, 3 trang 19 sgk Toán 3

Bài 1. Tính

6 x 4 = 24

6 x 6 = 36

6 x 8 = 48

 6 x 1 = 6

6 x 3 = 18

6 x 5 = 30

6 x 9 = 54

6 x 2 = 12

6 x 7 = 42

6 x 10 = 60

0 x 6 = 0

6 x 0 = 0

 Bài 2. Mỗi thùng có 6 lit dầu. Hỏi  5 thùng như thế có bao nhiêu lít dầu?

Giải:

Số lít dầu của 5 thùng là:

6 x 5 = 30 ( lít)

Đáp số: 30 lít

Bài 3. Đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

6

12

18

 

36

     

60

 Giải

6

12

18

24

36

42

48

54

60

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác